Reflectie op thuisonderwijs – terug naar normaal?

26 mei 2020
Niet eerder in de recente geschiedenis heeft het onderwijsveld zo’n ingrijpende periode meegemaakt als de coronacrisis van voorjaar 2020. Weer ‘terug naar normaal’ betekent evengoed een ingrijpende verandering. Met als grootste risico dat we de lessen van deze periode niet leren en de vragen die aan ons onderwijs gesteld zijn onbeantwoord laten. Een bezinnende studiedag met het hele team is geen luxe, maar een voorwaarde voor reflectie en duurzame schoolontwikkeling op de lange termijn.

Aan alles wat we gewoon vonden is geschud en in korte tijd is het hele schoolsysteem aangepast voor afstandsonderwijs. Collega’s hebben zich buitengewoon ingezet en zich vaardigheden eigen gemaakt op het gebied van digitaal leren en ouderbetrokkenheid. Uiterste flexibiliteit meer dan gemiddelde betrokkenheid hebben geleid tot ongewone prestaties. Ook toen de kinderen weer terug naar school kwamen was nog lang niet alles normaal. Thuis is het leren doorgegaan en met de leerachterstand viel het bij de meeste kinderen gelukkig wel mee. Zullen we de school snel weer zo inrichten als hoe het was? Of benutten we de herstart voor het verbeteren van ons onderwijsconcept? Sommige collega’s zullen vooral het eerste willen; anderen juist het tweede. In beide gevallen is het gesprek hierover noodzakelijk om als team verder te gaan.

De vragen die op ons afkomen staan waarschijnlijk niet in het schoolplan, maar hebben wel een antwoord nodig wil je samen als team verder kunnen. Met elkaar sparren doe je effectief onder leiding van een procesbegeleider/onderwijsadviseur die de vragen in een breder perspectief zet vanuit een gedegen kennis van onderwijskundige thema’s. De procesbegeleider werkt met activerende werkvormen en bevordert het eigenaarschap van de collega’s. De collega’s worden meegenomen in het denken in grote lijnen, maar krijgen ook praktische tips, omdat de trainer zelf praktijkervaring heeft.

De lerende cultuur in de school wordt versterkt en de trainer kan omgaan met teamdynamiek. Voor en na de studiedag is er een gespreksessie met de leidinggevende(n) om het ontwikkelproces van de school voor de lange termijn te ontwerpen.

Opbrengst

De opbrengst van deze studiedag met het team is:

  • Een inhoudelijke terugblik op de onderwijskundige ontwikkeling die de school heeft doorgemaakt met…
  • een duiding en evaluatie van die ontwikkeling, onderverdeeld in…
  • speerpunten die we willen vasthouden en de komende tijd uitbouwen en…
  • minder positieve ontwikkelingen die we zo snel mogelijk weer willen terugdraaien, waarbij er…
  • consensus is in het team over die speerpunten en wat we willen ‘terugdraaien’.

Tijdens de studiedag is er ruimte voor het delen van gevoelens over de ervaringen tijdens de periode die voor sommigen erg moeilijk is geweest. We zetten op een rijtje waar we staan als school en wat er nodig is om ‘terug te keren naar normaal’. We voeren het gesprek over wat echt belangrijk is in het onderwijs en delen onze dromen over hoe we het willen hebben. We maken dit praktisch en direct uitvoerbaar en genieten van het weer samen zijn en het onderling contact.

K. (Korstiaan) Karels MSc.
Onderwijsadviseur PCM-trainer
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

02 juli 2020

Bijgestelde onderzoekskaders onderwijsinspectie

Per 1 augustus 2020 worden bijgestelde onderzoekskaders van de onderwijsinspectie van kracht.

Lees verder
01 juli 2020

Even voorstellen: Sander de Looff

Het is goed om via deze weg kennis met elkaar te maken. Mijn naam is Sander de Looff. In het dagelijks leven ben ik bouwcoördinator en leerkracht in de bovenbouw van de Ds. J. Beukelmanschool in Alblasserdam.

Lees verder