Programma & sprekers regiobijeenkomsten pastoraat en hulpverlening

14 januari 2022
Hoever reikt het pastoraat? Hoe kun je als ambtsdrager goed aansluiten bij een gemeentelid met psychische zorgen? Wat moet een ambtsdrager doen bij een ‘niet pluis’-gevoel?

Deze vragen gaan over het snijvlak pastoraat en hulpverlening. Wat moet er in welke situatie gebeuren en hoe kunnen kerken en hulpverleningsinstanties elkaar in voorkomende gevallen aanvullen elk op hun eigen terrein?

Ondanks dat elke situatie verschillend is, zijn er concrete handvatten die helpend kunnen zijn voor ambtsdragers. Ook is het goed om te weten welke valkuilen er zijn.

Omdat er bij veel kerkenraden behoefte is om hierin toegerust te worden, organiseert KOC Diensten D.V. in het voorjaar van 2022 een drietal regionale bijeenkomsten voor kerkenraden over het thema ‘Snijvlak pastoraat en hulpverlening’.

 • 6 april 2022 | Barneveld
 • 13 april 2022 | Gouda
 • 20 april 2022 | ’s Gravenpolder

Programma & sprekers

Deze avonden beginnen met een korte hoofdlezing door een predikant over het thema:

‘Opdracht en grenzen in het pastoraat’

Wat verstaan we onder pastorale ondersteuning? Wat is de taak van de kerk op dit gebied en hoe moet de pastorale taak uitgevoerd worden? Wat zijn valkuilen in het pastoraat en hoe moeten we hiermee omgaan? Waar ontmoeten ambtsdragers en hulpverleners elkaar en wanneer kan er gezamenlijk opgetrokken worden en hoe ziet dat optrekken er dan uit?

Tijdens de lezing zal er concrete situatie benoemd worden waarin de worsteling naar voren komt waar een kerkenraad mee te maken kan hebben.

De hoofdlezing wordt verzorgd door:

 • 6 april | Ds. B.J. van Boven (predikant GG De Valk-Wekerom)
 • 13 april | Ds. D.E. van de Kieft (predikant GGiN Urk)
 • 20 april | Ds. J.A. Weststrate (predikant GGiN Gouda-Stationsplein)

Workshops

Na de pauze kunt u kiezen uit een workshop waarbij een specifieke situatie besproken worden:

Workshop 1

‘Ongeïnteresseerd… hoe bespreek ik dat?’

Aan de hand van een casus bespreken we hoe we zorgsignalen rond een jongere bespreekbaar kunnen maken: welke zorgen zien we, welke zorgen moeten we delen en hoe kunnen we dat het beste doen. Verder zal er ingegaan worden op preventie: hoe krijg en houd ik positief contact met jongeren?

Deze workshop wordt verzorgd door:

 • 6 april | ouderling G. Klein en Jan Bouw (KOC)
 • 13 april | ouderling G. Romijn en Jan Bouw (KOC)
 • 20 april | ouderling H.M. Guiljam en Jan Eversdijk (KOC)

Workshop 2

‘Kind(eren) in de knel. En nu?

Hoe geven we pastorale ondersteuning in situaties waar ouders in een echtscheidingsprocedure zitten of gescheiden zijn? Wat zijn aandachtspunten en valkuilen? Tevens zal er ingegaan worden hoe we onze gezinnen kunnen versterken.

Deze workshop wordt verzorgd door:

 • 6 april | Peter Qualm (KOC)
 • 13 april | Mevr. M. Vermeulen
 • 20 april | Mevr. M. Vermeulen

Workshop 3

’Een melding bij Veilig Thuis en dan?’

Er zijn situaties waarin de veiligheid van kinderen in gevaar is. Wat kunnen ambtsdragers doen met signalen van onvoldoende veiligheid? Welke informatie kan wel of niet gedeeld worden tussen kerkenraad en hulpverleningsinstantie en hoe kan er gezamenlijk opgetrokken worden? Verder zal er ingegaan worden op preventie: hoe wordt er naar zorgen in het gezin gevraagd?

Deze workshop wordt verzorgd door: Gertrude van den Belt-van Woudenbergh (KOC)

In het kort

19.30 uur | Opening
19.45 uur | Referaat
20.10 uur | Vragen stellen
20.30 uur | Pauze
21.00 uur | Workshop
21.45 uur | Plenaire terugkoppeling en sluiting
22.00 uur | Sluiting

Ook belangstelling?

Binnenkort ontvangen kerkenraden een uitnodiging voor deze bijeenkomsten en hoe zij zich kunnen aanmelden. Noteer  de datum alvast in uw agenda!

A.G.J. (Anne) van Berkum
Manager Jeugd en gezin
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

18 januari 2022

Stap voor stap onderwijs in burgerschap

Afgelopen tijd hebben we als KOC Diensten in opdracht van de SLRO meegewerkt aan een leerlijn voor burgerschap. Medio D.V. april 2022 zal deze gereed zijn. Wat kunt u verwachten?

Lees verder
17 januari 2022

Onderwijsmiddagen 2022: wat kun je verwachten?

Op de woensdagen D.V. 6 april (Barneveld), 13 april (Gouda) en 20 april ('s Gravenpolder) organiseren we onze jaarlijkse onderwijsmiddagen voor leerkrachten. Ben jij er ook bij?

Lees verder