Route bij vragen, zorgen of problemen

6 april 2020
Bij wie kan ik terecht met mijn zorgen als het thuis niet gaat zoals ik graag zou willen? Waar moet ik zijn met mijn vragen over het geven van afstandsonderwijs en allerlei zaken die daarbij komen kijken? Wat kan ik doen als ik merk dat het in een gezin niet goed gaat? In dit bericht wordt een overzicht gegeven van de routes die mogelijk zijn.

Om dienstbaar te zijn aan school en gezin is er een Advies- en redactieteam samengesteld (ART), bestaande uit een onderwijsadviseur, psycholoog / onderwijsadviseur, GZ-psycholoog / onderwijsadviseur en een ambulant hulpverlener, om scholen, gezinnen en kerken zo goed mogelijk te ondersteunen in deze periode.  Zij zullen uw vragen zo snel mogelijk behandelen of u intern doorverwijzen naar de professional die voor u van betekenis kan zijn.

U kunt hier terecht voor alle vragen rond opvoeding en onderwijs. Om alle ruimte te bieden voor vragen en deze goed te stroomlijnen zijn er twee mailadressen beschikbaar:

  • toegang@koc.nu voor alle vragen rond gezin en opvoeding. Dit mailadres is  bedoeld voor gezinnen die geen cliënt zijn bij KOC Diensten. Onze cliënten raden we aan contact op te nemen met hun eigen ambulant hulpverlener.
  • vragen@koc.nu voor alle vragen rond school en onderwijs.

Taak van de gemeente

We willen ouders van harte oproepen om vragen en zorgen te melden en aan te geven wanneer het te veel wordt of dreigt te worden. Zoals hierboven beschreven wordt, kan dat via het hierboven genoemde mailadres. Ouders kunnen ook terecht bij de leerkracht van school of rechtstreeks bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) van de gemeente. Het CJG is verantwoordelijk voor eventuele noodopvang en heeft hierin ook beslissingsbevoegdheid. Het is van belang dat zij op de hoogte zijn van de zorgen, zodat er tijdig naar oplossingen gezocht kan worden ter bescherming van het kwetsbare kind en het gezin. Wanneer ouders op school melden dat het teveel wordt of dreigt te worden, dan is het belangrijk dat school het CJG hierover informeert (met medeweten van ouders).

Wij zien uw vragen graag tegemoet. We zitten er klaar voor en we staan achter u.

 

A.G.J. (Anne) van Berkum
Manager Jeugd en gezin
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

04 juli 2020

Laat de school vind- en werkplaats voor jeugdhulp zijn

„Samenwerking met jeugdhulp, zoveel mogelijk in of dicht bij de school, is noodzakelijk. Daar knelt het nog te veel”, konden we onlangs lezen in het RD (25-6). Wij willen wat oplossingsrichtingen geven.

Lees verder
02 juli 2020

Signaleringswaarde normatief eigen vermogen

Deze week is een rapport gepubliceerd waarin een formule wordt voorgesteld om aan te duiden wanneer de reserves zo groot zijn hiervan verantwoording moet worden gegeven: de signaleringswaarde. Is die verantwoording niet overtuigend, dan beschouwt de Inspectie de reserves als bovenmatig.

Lees verder