Scholen weer open, wij blijven van dienst

23 april 2020
Vanaf D.V. 11 mei gaan de scholen weer open, waarbij er voor iedere school ruimte is voor maatwerk. Protocollen zijn vanuit de overheid aangereikt om in te zetten bij de herstart van het onderwijs. Directies en teams zijn druk bezig om samen de kinderen, binnen de gestelde richtlijnen, weer welkom te heten op school. En daar hebben de teams veel voor over. Het uitzien naar de komst van de kinderen is groot. Om hen gaat het en als de kinderen er zijn is een school pas (weer) echt school.

Vanuit onze organisatie is er grote waardering voor hoe iedereen dit oppakt, afgestemd op eigen context. Het doet goed om te ervaren hoe we elkaar hierin gezamenlijk van dienst kunnen zijn rond allerlei vragen en oplossingen. Wat ons betreft ook goed om te merken hoe de scholen én kijken naar wat goed is voor de kinderen en het personeel én daarbij ook nadrukkelijk de belasting voor de gezinnen, oftewel het ontlasten van de gezinnen, meenemen. Dat de prioriteit wordt gelegd bij het welbevinden en het pedagogisch klimaat, is een keuze die we goed kunnen begrijpen en graag willen onderstrepen.

ART

Als KOC Diensten blijven we graag dienstbaar, ook nu de scholen weer open gaan voor de kinderen. Ons ART (Advies- en RedactieTeam) denkt mee en adviseert ,onder andere via onze KOContacten. Alle vragen rondom de herstart van het onderwijs kunnen via vragen@koc.nu worden gesteld. Uiteraard staat iedere onderwijsadviseur klaar om mee te denken als daar behoefte aan is. Neem gerust contact op.

Livestream en onderwijs-op-afstand

Zolang de scholen nog niet volledig open zijn, blijven we KOContacten met u delen. De livestream, die breed wordt gewaardeerd, is met ingang van 6 mei weer online. Alle Bijbelvertellingen zijn na afloop te beluisteren via onze pagina voor ‘onderwijs op afstand‘. Op deze pagina staan ook vele verantwoorde verhalen uit de Kerk- en vaderlandse geschiedenis, alsook vrije vertellingen met een goede boodschap. Al deze vertellingen kunnen ook in een vakantieperiode worden beluisterd.

Dienstverlening

De contacten tussen u en onze onderwijsadviseurs zijn in de afgelopen periode gebleven, veelal digitaal. Dit zal in de  aanstaande weken nog even zo blijven. Wel zijn er binnen de richtlijnen vanuit de overheid en een nadere uitwerking daarvan door onze branche-organisatie, meer mogelijkheden. Waar nodig kan in goed overleg diagnostiek worden uitgevoerd. Ambulante hulpverlening kan weer fysiek worden ingezet. De ambulant hulpverleners zullen over lopende begeleiding en trajecten contact met u opnemen. Onze onderwijsadviseurs blijven met u in contact. Stelt u daarnaast andere dienstverlening op prijs rond de herstart, wat betreft pedagogisch klimaat, groepsdynamica of anderszins? Bekijk ons dienstenaanbod. We zijn er op voorbereid en staan voor u klaar!

Wijsheid en sterkte in alles toegewenst. We blijven graag dienstbaar aan school en gezin. Voor nu wensen we iedereen een goede vakantie, waarbij er tijd mag zijn voor rust, bezinning en reflectie.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

02 juli 2020

Bijgestelde onderzoekskaders onderwijsinspectie

Per 1 augustus 2020 worden bijgestelde onderzoekskaders van de onderwijsinspectie van kracht.

Lees verder
26 juni 2020

Data en invulling Praktijkleren voor leidinggevenden 2020 -2021

De bijeenkomsten ‘Praktijkleren voor leidinggevenden’ voor de periode 2020-2021 staan in het teken van Covey’s‘ De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’. Het betreft een vervolg op de bijeenkomsten in 2019-2020. De data van de bijeenkomsten in 2020-2021 zijn bekend.

Lees verder