Subsidie om basisvaardigheden te verbeteren

12 september 2022
Schoolresultaten bij de basisvaardigheden staan landelijk onder druk. De basisvaardigheden staan daarom volop in de belangstelling. Volgens de regering gaat het dan om taal, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap. Deze vaardigheden zijn van belang om op school goed te kunnen functioneren, andere schoolvakken te kunnen volgen en klaar te zijn voor het vervolgonderwijs en de maatschappij in het algemeen.

Onze onderwijsminister ziet aanleiding om scholen op dit gebied structureel beter te ondersteunen en ontzorgen. Het Masterplan Basisvaardigheden is bedoeld om scholen te helpen bij het ontwikkelen van deze vaardigheden bij leerlingen en resultaten op dit punt aantoonbaar te verbeteren.

Een opstap naar…

Onderdeel van dit masterplan is de subsidieregeling ‘verbetering basisvaardigheden’. Het is een tijdelijke regeling, die bedoeld is op opstap naar een meer structurele manier om scholen te ondersteunen. De regeling geldt voor ongeveer 1,5 jaar: vanaf schooljaar 2022/2023 en tot en met 31 januari 2024. Op basis van deze regeling kunnen scholen aanspraak maken op een basissubsidie én een aanvullende subsidie, voor het uitvoeren van interventies en voor monitoringsdoeleinden.

  • Scholen kunnen maatregelen nemen om praktijkkennis op te doen voor het verbeteren van basisvaardigheden. Door de overheid is een ‘menukaart verbetering basisvaardigheden’ gepubliceerd, waarin allerlei methodes zijn opgenomen waar scholen gebruik van mogen maken.
  • Aanvullende subsidie. Daarnaast kan een school aanvullende subsidie aanvragen als zij gebruik willen maken van de ondersteuning van een basisteam. Een basisteam helpt en adviseert de school bij het maken van een verbeterplan en de uitvoering hiervan.

Als een subsidie wordt toegekend, is de school verplicht na afloop te verantwoorden dat aan alle verplichtingen is voldaan en dat de activiteiten zijn uitgevoerd.

Het subsidiebedrag wordt berekend door het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2021 stond ingeschreven op de vestiging te vermenigvuldigen met een bedrag van (bij primair onderwijs): € 961,- voor de basissubsidie en € 366,- voor de aanvullende subsidie.

Aanvragen

De subsidie kan nog t/m vrijdag 23 september a.s. (per vestiging) worden aangevraagd via: https://www.formulierdus-i.nl/vbv22/. Uiterlijk 23 december a.s. ontvangt u vervolgens een beslissing op de aanvraag. Meer informatie vindt u hier en in de regeling zelf.

Eerdere artikelen over verbetering basisvaardigheden:

L.G. (Leon) Bolier MLE
Manager Bedrijfsvoering, Onderwijsadviseur Coach (ontwikkelingsgericht), Professioneel beoordelaar Schoolleidersregister PO
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

03 oktober 2022

Week van het Onderwijs & de Opvoeding

Omdat het deze week de Nationale Onderwijsweek en de Week van de Opvoeding is, leest u in deze special 5 interviews met 'opvoeders' vanuit school, gezin en kerk. Wat zijn hun ervaringen en hoe kunnen school, gezin en kerk elkaar versterken?

Lees verder
03 oktober 2022

Ons kind op weg naar zelfstandigheid: “Fijn om richting te krijgen”

Wanneer een kind zelfstandig moet worden, kan het daar moeite mee hebben omdat het bijvoorbeeld ADHD of autisme heeft. Dat merken ze bij familie Bos, waarvan we de moeder hebben gesproken. “Op het mbo krijg je een hoop huiswerk mee voor een paar maanden, en dan moet je echt zelf aan de slag.”

Lees verder