Herziening Taalfontein groep 3: helpt u mee?

2 februari 2018
De herziening van Taalfontein groep 3 staat in de startblokken. Wat zijn de plannen? En hoe kunt u meehelpen? We houden u graag op de hoogte.

Regelmatig wordt ons gevraagd hoe het ervoor staat met de herziening van Taalfontein groep 3. In dit artikel vertellen we wat er al gedaan is en wat er de komende tijd gaat gebeuren. Daarnaast leest u hoe u hierbij ingezet kunt worden.

Een lange aanloop

Hier onder schetsen we kort het traject dat tot nu toe gelopen is:

 • Eind september: De beslissing wordt genomen dat de methode geactualiseerd gaat worden door uitgeverij Groen. Doelstelling: de methode opfrissen en aanpassen aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten, waarbij aansluiting gezocht wordt bij de methode Taal actief.
 • Medio oktober: Jobien van den Broek wordt benoemd als eindredacteur. De uitgever kan niet garanderen dat alle materialen vóór het cursusjaar 2018/2019 klaar zou zijn. Haast komt de kwaliteit immers niet ten goede!
 • November: Er is intensief overleg met taalwetenschappers en met mensen uit de onderwijspraktijk. Op basis daarvan zijn ideeën ontwikkeld over de leerlijnen en de didactiek, die in de nieuwe methode gebruikt zullen worden.
 • December: De uitgeverij belegt bijeenkomsten in Werkendam en Barneveld om de ideeën met het werkveld te delen en vraagt nadrukkelijk om adviezen, wensen, tips, aandachtspunten, enzovoorts. Daarnaast wordt er gezocht naar mensen die mee willen werken aan het schrijven van de methode. Dhr. J. van den Broek van KOC Diensten zal een groot deel van de handleiding gaan schrijven.

In het eerste kwartaal van 2018 wordt geschreven aan de eerste thema’s. In maart/april 2018 wil de uitgever de opzet van de methode presenteren.

De methode zelf

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de plannen:

 • Onze identiteit is duidelijk aanwezig en sluit aan bij de leefwereld van de kinderen. Daan en Roos zullen in de methode mogelijk bijvoorbeeld een psalm moeten leren. Tegelijkertijd is er ook ontsluiting van de wereld om de kinderen heen.
 • Aansluiting bij Taal Actief. Ideeën hierbij: vergelijkbare bladspiegel, in- en uitstapkaartjes, klankkast en differentiatie in 3 niveaus.
 • Leren lezen: per woord wordt één letter aangeboden, zoals de d van daan. Er worden daarom meerdere woorden per week aangeboden, om alle letters aan bod te laten komen.
 • Cyclus van 10 × 4 weken. Per 4 weken één thema met 3 subthema’s en een herhalingsweek.
 •  Woordenschat: in plaats van het gestructureerd aanbieden van woorden (volgens viertaktmodel Verhallen & Verhallen), gaat de methode gebruik maken van het zogenaamde ‘incidenteel leren’. Deze didactische werkwijze  is veel natuurlijker, doordat woorden vanuit de context, het verhaal, worden aangeboden.
 • Nadruk ligt op leren lezen en leesplezier en leesbeleving. Als het lezen op gang komt, komt de rest vanzelf. Spelling en woordenschat zijn ondergeschikt aan de leesvaardigheid.

Tijdens de bijeenkomsten zijn er nog een aantal discussie- en aandachtspunten genoemd. Hierop is nog niet altijd een antwoord, maar er wordt zeker over nagedacht:

 • Blijven we werken met klankgebaren?
 • Is er aandacht voor begrijpend luisteren?
 • Kunnen we de kinderen al leren om lidwoorden en zelfstandig naamwoorden te benoemen?
 • Is 10 thema’s niet erg veel?
 • Komt er een apart werkboek voor voorlopers, of is er één werkboek voor iedereen?
 • Welke digitale mogelijkheden komen er bij de methode?
 • Is de methode geschikt voor combigroepen?

Meehelpen

Heeft u affiniteit met taal en bent u werkzaam (geweest) in groep 3? Wilt u meehelpen, meedenken en meeschrijven met het ontwikkelen van de methode? Dan kan de uitgever uw hulp goed gebruiken. Laat ons uw suggesties en ideeën weten.

Vragen en/of meedoen?

Neem dan contact op met Tom Bakker (06-22901868, tbakker@jongbloed.com), Jobien van den Broek (06-43510359, vandenbroek.jobien@gmail.com) of ondergetekende

J. (Jaco) van den Broek MSc.
- Onderwijsadviseur - Orthopedagoog
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 december 2018

Vroeg signaleren van rekenproblemen

Kees (groep 7) kan absoluut niet meekomen met rekenen. Pas sinds vorig jaar krijgt hij structureel hulp. Had zijn rekenprobleem niet eerder onderkend kunnen worden?

Lees verder
13 september 2018

Uit de praktijk: Rekenonderzoek levert praktische adviezen op

Rekenen, sommige kinderen hebben het er maar moeilijk mee. Zo ook Laura, bij wie ik pas een rekenonderzoek deed.

Lees verder