TaalOceaan bijeenkomst: een zinvolle gedachtewisseling

28 februari 2020
Op 19 februari vond in Veenendaal een bijeenkomst plaats over de nieuwe methode Taaloceaan. Behalve de complimenten over de mooie methode, werden er ook zinvolle adviezen gedeeld. In dit bericht een korte weergave hiervan.

Zwakke lezers

Voor de zwakke lezers gaat de methode heel snel. Zeker in thema 4 en 5, als de dubbelklanken aangeboden werden. Geopperd werd om voor deze thema’s volgend jaar een extra week in het rooster in te ruimen.

In het oceaanboek lopen de zinnen soms door op de volgende regel. Dit is voor zwakke lezers soms ook erg lastig. Er werden verschillende oplossingen aangedragen. Sommigen geven de zwakke lezers de spetterboekjes ervoor in de plaats; anderen laten deze kinderen 3 keer dezelfde tekst lezen en lezen de andere teksten voor. Weer een ander gaf aan dat ze deze teksten vaak samen laat lezen, waarbij een zwakke en sterke leerling aan elkaar gekoppeld zijn

Voorlopers

Voorlopers, de kinderen die al lezen kunnen, vinden ook de lesstof voor de voorlopers te makkelijk. De opdrachten voor hen zijn ook weinig gevarieerd. Hier is nog niet echt een oplossing voor. Het algemene advies is om met de voorlopers meer verdieping in de inhoud te zoeken, in plaats van op de technische leesvaardigheid. Bijvoorbeeld door hen informatieboekjes te laten lezen.

Leerkrachten vinden vaak weinig tijd om de voorlopers instructie te geven. Hier wordt verschillend mee omgegaan. Het makkelijkst is een instructietafel achterin de klas. Instructie geven op het bord leidt andere kinderen namelijk vaak af. Er zijn ook leerkrachten die geen voorlopersinstructie geven, omdat die leerstof toch al snel aangeboden wordt. Zij geven deze kinderen verdieping door extra materialen in te zetten.

Toetsen

De herfstsignalering moet echt op het juiste moment afgenomen worden. Bij een te vroege afname, zijn sommige letters nog helemaal niet aangeboden en geoefend.

In de herfstsignalering is geen normering opgenomen om te kunnen bepalen welke kinderen de voorlopersstof en de plustoets kunnen maken. Sommige scholen hebben hier zelf een norm voor ingesteld; anderen bepalen aan het begin van het jaar wie de voorlopers zijn (zij kunnen al lezen) en daarna weer bij de AVI/DMT.

De AVI en DMT-toets viel bij veel leerkrachten wat tegen. De kinderen lazen meestal redelijk nauwkeurig, maar ze hadden meer tijd nodig. Dit is niet erg, omdat nauwkeurigheid belangrijker is dan snelheid; aan de snelheid wordt vanaf thema 6 structureel gewerkt. De verwachting is dat de AVI en DMT-toets in juni beter gemaakt zal worden.

Lentesignalering: deze is bedoeld voor de zwakke lezers. Neem de marges voor ‘zwakke lezer’ een beetje ruim. Ook over de gemiddelde lezer geeft deze signalering nuttige informatie.

Theorie

De methode Taaloceaan is gebaseerd op de gangbare theorieën over hoe kinderen leren lezen. We beginnen met het aanleren van de letters en analyseren woorden op hun klank. Kort samengevat: van de delen naar het geheel. Zwakke lezers hebben er soms juist baat bij om het lezen andersom te leren: van het geheel naar de delen. Dit zijn vaak de kinderen die betekenisvolle woorden makkelijk aanleren, maar de korte woordjes (de, en, een, op, af, aan, enz.) steeds spellend blijven lezen. Dat komt omdat deze woordjes geen betekenis voor kinderen hebben; daarom slaan ze deze niet makkelijk als een geheel op. Twee mogelijkheden om deze kinderen te helpen, worden hier genoemd. 1. Leer kinderen de ‘vulwoordjes’ aan als picto (zie link). 2. Geef de verschillende lettercategorieën een eigen kleur (zoek op pi-spellobet of ‘taal in blokjes’ voor een voorbeeld) en laat kinderen de kleine woordjes in de goede kleuren opschrijven of gebruik gekleurde blokjes om ze een geheugensteuntje te geven.

Voor kinderen die de letters om blijven draaien, kregen we een goede tip. Het kind legt de letter (bijvoorbeeld de ‘d’) met klei op de linkerhand. Met rechts wordt de vorm overgetrokken. Dit gaat door, ook als de kleiletter weggehaald is, voor het inslijpen van de lettervorm. Vervolgens doen we dit ook op de andere hand. Deze oefening heeft te maken met de samenwerking van de hersenhelften die hierdoor gestimuleerd wordt.

Vragen aan de uitgever

Er waren nog verschillende vragen aan de uitgever. Zij gaan nadenken over een verdere doorontwikkeling, dus is het goed om nu onze wensen alvast kenbaar te maken. De volgende dingen werden al genoemd:

  • Voorschotbenadering voor in groep 2.
  • Letterkaarten met daarop de schrijf- en de leesletter.
  • Pluswerkboek voor de voorlopers die nu te weinig uitgedaagd worden.
  • Een schrijfschrift waarin ook de dubbelklanken apart geoefend worden.
  • Een boot in de software die sneller zinkt.
  • Spellingkaarten op groot formaat om op te hangen in de klas.

Heeft u specifieke wensen, laat het ons dan weten.

Aanbod

We hebben twee dingen in de aanbieding:

  • De prentenboeken zonder tekst in powerpoint. Deze laadt sneller dan de software (op aanvraag verkrijgbaar).
  • Woordplaten bij de methode. Deze zijn samen met een school ontwikkeld. De complete set wordt op aanvraag digitaal toegestuurd, tegen een vergoeding van €150,-. Neem hiervoor contact met ons op.
Overzicht nieuws

Gerelateerd

01 mei 2019

Begeleiding bij gebruik TaalOceaan

Aanvankelijk lezen is een belangrijk onderdeel van het lesprogramma in groep 3. Hiervoor is de methode TaalOceaan ontwikkeld. We begeleiden u graag bij het werken met de methode.

Lees verder
11 juli 2020

Uitbreiding instrumenten Ministerie en Inspectie

Vanuit diverse wetsvoorstellen komen de laatste maanden op allerlei wijzigingen naar voren die de Inspectie van het Onderwijs meer handhavingsmogelijkheden geven. Het zijn instrumenten op verschillende, kleinere en grotere terreinen, die daardoor niet in één samenhangend overzicht worden gepresenteerd. Het is echter zinvol om deze wijzigingen ook eens samen op een rij te zetten.

Lees verder