Terugblik: Conferentie Passend Verbinden IV

28 februari 2020
Vrijdag 7 februari j.l. vond de vierde editie van de conferentie Passend Verbinden plaats. In dit bericht leest u een terugblik op deze waardevolle dag. Ook is het mogelijk de gehouden presentaties te downloaden.

In de media

Voorafgaand aan het congres gaf het Reformatorisch Dagblad aandacht aan het thema dat ‘Identitaire jeugdhulp niet vanzelfsprekend’ is. De groep leerlingen die een beroep doet op jeugdhulp wordt steeds groter, signaleren Johan Flier, directeur-bestuurder bij het Reformatorisch Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (RefSVO), Gert van Leeuwen, bestuurder bij Berséba, het reformatorisch samenwerkingsverband voor het primair onderwijs, en Emelia van de Voorde, regiomanager bij Agathos hulpverlening.

Overigens publiceerde Hendrik Jan van den Berg (LZG) samen met Harmen van Wijnen (CHE) een week later een opiniebijdrage waarin zij betogen dat Zorginstellingen samen moeten zoeken naar een nieuwe maatschappijvisie.

Een veranderende context: van de eerste christengemeenten tot nu

De meditatieve opening door Ds. W.J.C. van Blijderveen startte gelijk met een vraag die iedereen raakte: ‘Wat bedoelen we nu eigenlijk precies met identiteitsgebonden zorg? Gaat het dan in de eerste plaats om de identiteit van de zorgverlener, de concrete mens die zorg verleent aan anderen? Of gaat het wellicht vooral om de identiteit van de instelling, de organisatie die zorg verleent? Of ligt het accent op de identiteit van de zorgvrager. (…) Wanneer ik als theoloog nadenk over de vraag: Wat is identiteitsgebonden zorg, dan gaat het, met een verwijzing naar Luther, over het verlangen of de roeping voor een ander een Christus te zijn. In dat kader wordt de zorg gedragen door de liefde, waarbij de liefde van Christus norm en bron is. Daarnaast is de zorg gericht op heelheid en gaafheid waarbij de shalom van God wenkend perspectief is.’

De dominee schetste in zijn bijdrage met een meditatief karakter de ontwikkeling ‘van kerkelijke zorg naar verzekeringscontract.’ Het zijn overwegingen die willen aanzetten tot gesprek en verder doordenken. Daarom wordt de tekst van de lezing hier beschikbaar gesteld en ook geagendeerd op de komende netwerkbijeenkomsten.

Pitches

Vier sprekers schetsten enkele knelpunten in de praktijk in een korte pitch. Ook deze zijn hier na te lezen:
Ernst van Vuuren (onderwijs), Anne van Berkum (jeugdhulp), Cees van den Bosch (politiek) en  Jan de Waard (kerken).

Hoofdlezing

René Peeters, landelijk bestuurlijk aanjager samenwerking kinderopvang/ onderwijs, zorg en jeugd gaat in op de aanbevelingen uit het rapport ‘Mét Andere Ogen’. De adviezen hebben als doel een efficiëntere samenwerking tussen onderwijs-en jeugdhulp. De dia’s van zijn presentatie zijn hier te downloaden.

Workshops

In zeven verschillende workshops is het thema verder uitgediept. Kijk hier voor de dia’s van de presentaties van:

Huis voor de toekomst – Henk van Hartingsveldt
Jeugdzorg financiering- Peter Boudewijn
Meeleefgezing – Tanny Gunter
Standpunt – Riekelt Pasterkamp
Versnippering in de christelijke jeugdzorg – De Vries en Kleinbloesem
Zorgmijding – Bram de Muynck

Evaluatie en vervolg

De ruim 130 deelnemers hebben een korte vragenlijst toegestuurd gekregen om de dag te evalueren. De werkgroep zal de resultaten daarvan meenemen bij de voorbereiding van een eventueel volgend congres. Afgaande op de positieve reacties die we al gehoord hebben, is het de verwachting dat we een volgende editie zullen organiseren over anderhalf jaar D.V.

K. (Korstiaan) Karels MSc.
Onderwijsadviseur PCM-trainer
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

02 juli 2020

Zomergroet

Een bijzonder schooljaar ligt (bijna) achter ons. In het afgelopen half jaar hebben we allemaal de impact van het Coronavirus ervaren. Voor iedereen was dit onbekend en iedereen was hierin onervaren. Dat gaf te midden van alles een ongekende dynamiek.

Lees verder
26 juni 2020

Jubileumactiviteiten – wijziging data gezinsdag

Zoals eerder gemeld en in de jaarplanning opgenomen willen we onderwijsmiddagen en kerkenradenavonden in diverse regio’s beleggen. Daarnaast zijn ook gezinsdagen genoemd.

Lees verder