Terugblik: netwerkbijeenkomst Sociale veiligheid

23 oktober 2018
‘Waardevol!’ Een van de reacties op de netwerkbijeenkomst Sociale veiligheid, georganiseerd door KOC Diensten en VBSO. Op woensdagmiddag 10 oktober kwamen de deelnemers van de cursus Sociale veiligheid bijeen.

De deelnemers werden meegenomen in een aantal actuele ontwikkelingen. Op het niveau van onderwijsadvies en op juridisch gebied. Zo kwamen tips rondom monitoring aan de orde, de nieuwste cijfers over pesten in het onderwijs en de bevindingen van de Onderwijsinspectie op het gebied van sociale veiligheid.

Daarna was het tijd voor de praktijk. Onder leiding van Ernst van Grol Weerbaarheid gaven de deelnemers aan wat hun ervaringen waren met de groepsvormende activiteiten. Het bleek soms lastig te zijn om met de héle klas zo’n activiteit te laten slagen. Met de feedback van Ernst kunnen de deelnemers weer met goede moed aan de slag. Het zélf ervaren stond ook centraal. Buiten in het zonnetje ondervonden de deelnemers het ervaringsleren met wat activiteiten. Handig, die kunnen ook weer direct worden ingezet met de klas!

Na de pauze kwamen de coördinatoren met een eigen casus op tafel. Moeilijke situaties werden onderling uitgewisseld. Uiteindelijk noteerde elke groep een aantal tips: zo kon er met en van elkaar worden geleerd!

Netwerkbijeenkomst Sociale veiligheid 2018 gemist? In 2019 hopen we weer een netwerkbijeenkomst te organiseren. De deelnemers gaven aan dat dit soort bijeenkomsten voorzien in een behoefte: het opdoen van nieuwe kennis, onderlinge ontmoeting en uitwisseling van ervaringen.

Lees ook ons bericht over voorlichting sociale veiligheid.

mr. L. Vogelaar.
- Bestuurlijk-juridisch adviseur
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

17 juni 2017

Voorlichting sociale veiligheid

Een veilig pedagogisch klimaat binnen de school. Dit past bij de Bijbelse opdracht van liefde en respect voor de naaste. KOC Diensten ondersteunt u bij de formele kant van sociale veiligheid.

Lees verder
19 april 2018

Validering en certificering informeel leren schoolleider

Als schoolleider leert u veel in de dagelijkse beroepspraktijk. Dit leren wordt ‘informeel leren’ genoemd. U kunt bij KOC Diensten terecht voor het (indien gewenst op locatie) professioneel laten beoordelen (valideren) van uw traject van ‘informeel leren’.

Lees verder