Terugblik schoolseizoen en zomergroet

6 juli 2021
Nog enkele dagen of weken, en de school zal zes weken gesloten zijn. Gelukkig niet in verband met een lockdown, maar het zal D.V. zomervakantie zijn. Een periode van rust staat voor de deur, die goed is voor iedereen en die we ook iedereen van harte toewensen.

Terugblik

Terugblikkend is er opnieuw veel gebeurd in het schooljaar 2020 – 2021. Persoonlijke herinneringen zullen naar boven komen. In het algemeen zal vooral het beeld zijn van een schooljaar met opnieuw een lockdown en heel veel geregel rondom coronabesmettingen, quarantaine, testen etc. Hoe de toekomst eruit ziet, weten we niet. Als we de afgelopen anderhalf jaar overzien en parallellen proberen te trekken met vorig jaar zomer, kan het zomaar zijn dat (tijdelijke) sluiting, hybride-varianten etc. opnieuw langs zullen komen.

In de terugblik zal ook langs komen hoe het met het onderwijs is gegaan. Volgens de overheid zijn er forse achterstanden, gelet op de bedragen die beschikbaar worden gesteld. Hoe we het geld van het Nationaal Programma Onderwijs op goede wijze inzetten, zal de aandacht gevraagd hebben.

Wat geleerd?

Met de waardering voor alle inzet en als het schooljaar goed afgesloten kan worden, is het de kernvraag: wat hebben we in het afgelopen jaar geleerd? Dat is jarenlang een gewone vraag aan de kinderen geweest. Deze vraag geldt ons allen. Druk geweest met organiseren, alles draaiend houden, enigszins gewend aan het anders dan anders etc.? En niet meer… onder Gods slaande hand, onder Zijn oordelen die over de aarde gaan en waar niemand van is uitgesloten?

Geldt zo aangrijpend: Ik heb ze geslagen, maar ze hebben geen pijn gevoeld? Of zijn er andere lessen geleerd? Is de afhankelijkheid meer ervaren? Hebben we mogen buigen voor Hem als een allesverbeurdhebbend en verloren zondaar? Is ons leven geweest als Nehemia en de dichter van Psalm 109, van wie staat dat hun leven een biddend leven was? Heeft die Man (Jes. 32), de Ark der behoudenis, waarde voor ons gekregen?

Vrijheid en gelijkheid

Terugblikkend is er opnieuw veel gebeurd in het schooljaar 2020 – 2021. In dit verband willen we vooral de nieuwe burgerschapsopdracht benoemen. In september j.l. zijn er regioavonden over gehouden. Toen is de boodschap meegegeven wat de consequenties zijn van deze wet, met name wat betreft de basiswaarden of ‘beginselen’ vrijheid en gelijkheid.

Hoe waar is dit gebleken, in zowel de Tweede als Eerste Kamer tijdens de behandeling van dit wetsvoorstel. Alle focus lijkt op ‘gij zult vrij en gelijk zijn’. En als Gods Woord als richtsnoer en levensregel wordt gehanteerd, is dat een ongewenste inperking en legt dat een zogenaamde waarheidsclaim op.

Het afgelopen jaar heeft duidelijk de ‘strijd der geesten’ laten zien. Het niet geachte Woord van God heeft het ons voorzegt. Mocht de Heere ons staande willen houden en als een vurige Muur rondom onze scholen, gezinnen en kerken willen zijn. Dat we in afhankelijkheid van Hem elkaar vast mogen houden en bovenal geve Hij dat we onze zielen als een buit uit mogen dragen onder het oordeel (Jer. 45 : 5).

Zomergroet

We wensen iedereen een periode van rust. Hopelijk mag het een periode van persoonlijke bezinning en reflectie zijn. Er is genoeg te overdenken. Ook rust naar lichaam en geest toegewenst. Onze tijd vraagt om vitaliteit en daarvoor is naast dagelijks bewegen, ontspannen, lezen etc. ook nodig om met regelmaat afstand te nemen van de ‘waan van de dag’ en bezig te zijn met andere dingen. Dat boven alles de eer van God gezocht mag worden, waar alleen de ware rust in te vinden is.

Bereikbaarheid

Tijdens de vakantieperiode zullen onze medewerkers ook hun rust nemen. Om én onze vakanties te kunnen houden én waar nodig bereikbaar te zijn, hebben we onze bereikbaarheid op een rij gezet. Indien nodig, schroom niet om contact op te nemen.

Nogmaals een goede vakantieperiode toegewenst!

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

13 oktober 2021

Blijf in gesprek over Bijbelse onderwijsvisie

De Code Goed Bestuur voor het basisonderwijs is vernieuwd.
Deze vereist zorg voor ”goed onderwijs”, op basis van een goed doordachte onderwijsvisie. Als voorbereiding op de nieuwe schoolplanperiode is het nuttig om hierover na te denken. Wat is elementair voor christelijk onderwijs op onze scholen, juist nu?

Lees verder
12 oktober 2021

Bezint eer ge begint

De Week van het Onderwijs ligt achter ons. Er was op allerlei manieren aandacht voor het belang van goed onderwijs. Op 5 oktober stond, zoals jaren gebruikelijk, de leraar centraal. Jij als leraar doet ertoe. Je plaats en positie in de klas is ongelooflijk belangrijk.

Lees verder