Terugkijken: Jubileumsymposium KOC

12 januari 2021
Afgelopen vrijdag 8 januari 2021 is het 40-jarig jubileum van het Ds. G.H. Kerstencentrum op alternatieve en gepaste wijze herdacht.

In lijn met de bedoeling van onze organisatie zijn er bezinnende bijdragen tijdens dit symposium verzorgd, op grond van Gods Woord en ten goede van onderwijs en opvoeding.

Mr. A. Weggeman (directeur Advisering bij de Raad van State) hield een lezing over ‘Het christelijk onderwijs, een voorwerp van aanhoudende zorg van Kersten(centrum)’. Vervolgens sprak dr. ir. S.M. de Bruijn (hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad) over ‘Het christelijk gezin, zonder reformatie geen veilig bastion’. Ook hield drs. R.A. van der Garde (oud-bestuurder) een afscheidsbijdrage voor relaties, klanten en cliënten.

De huidige bestuurder A.R. Bronkhorst reflecteerde kort op de lezingen van de sprekers. Ook presenteerde hij het jubileummagazine, dat in de loop van de maand naar abonnees van Criterium toegestuurd wordt. Tot slot vertelde hij iets over de plannen van het Ds. G.H. Kerstencentrum voor de toekomst D.V.

Op deze pagina kunt u de bijdrages van de sprekers terugkijken.

Het symposium werd geopend door ds. A. Geuze, die een meditatie hield naar aanleiding van Spreuken 14 vers 31, en werd afgesloten door de plv. voorzitter van de Raad van Toezicht.

Hoewel de voorkeur uitging naar een bijeenkomst waarin we elkaar kunnen ontmoeten, was in de gegeven omstandigheden een symposium via een livestream een mooi alternatief en kunnen we terugblikken op een waardevolle herdenking van ons 40-jarig bestaan.

Lees ook het verslag in het Reformatorisch Dagblad (9 januari 2021).

Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 april 2021

Tijd voor focus

Onderwijs geven is boeiend en vermoeiend. Het boeiende zit ‘m in met kinderen omgaan en voor hen van betekenis mogen zijn, vooral vanuit Gods Woord en wat dit betekent voor hen en hun vorming. Vermoeiend zijn de vele verantwoordelijkheden die op schouders van onderwijzers worden gelegd. Om goed onderwijs te kunnen geven, is focus nodig!

Lees verder
06 april 2021

VBSO organiseert mediatraining voor kerken en scholen

Lees verder