Terugkijken: Jubileumsymposium KOC

12 januari 2021
Afgelopen vrijdag 8 januari 2021 is het 40-jarig jubileum van het Ds. G.H. Kerstencentrum op alternatieve en gepaste wijze herdacht.

In lijn met de bedoeling van onze organisatie zijn er bezinnende bijdragen tijdens dit symposium verzorgd, op grond van Gods Woord en ten goede van onderwijs en opvoeding.

Mr. A. Weggeman (directeur Advisering bij de Raad van State) hield een lezing over ‘Het christelijk onderwijs, een voorwerp van aanhoudende zorg van Kersten(centrum)’. Vervolgens sprak dr. ir. S.M. de Bruijn (hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad) over ‘Het christelijk gezin, zonder reformatie geen veilig bastion’. Ook hield drs. R.A. van der Garde (oud-bestuurder) een afscheidsbijdrage voor relaties, klanten en cliënten.

De huidige bestuurder A.R. Bronkhorst reflecteerde kort op de lezingen van de sprekers. Ook presenteerde hij het jubileummagazine, dat in de loop van de maand naar abonnees van Criterium toegestuurd wordt. Tot slot vertelde hij iets over de plannen van het Ds. G.H. Kerstencentrum voor de toekomst D.V.

Op deze pagina kunt u de bijdrages van de sprekers terugkijken.

Het symposium werd geopend door ds. A. Geuze, die een meditatie hield naar aanleiding van Spreuken 14 vers 31, en werd afgesloten door de plv. voorzitter van de Raad van Toezicht.

Hoewel de voorkeur uitging naar een bijeenkomst waarin we elkaar kunnen ontmoeten, was in de gegeven omstandigheden een symposium via een livestream een mooi alternatief en kunnen we terugblikken op een waardevolle herdenking van ons 40-jarig bestaan.

Lees ook het verslag in het Reformatorisch Dagblad (9 januari 2021).

Overzicht nieuws

Gerelateerd

21 januari 2021

Aangepaste rekenmethode WIG-5 komt eraan

Nieuws voor scholen: de reformatorische parallelversie van de rekenmethode Wereld in Getallen 5 (WIG-5) is bijna gereed. Meld u nu aan voor onze speciale informatiebijeenkomsten. Zo kunt u tijdig bestellen en deze methode vanaf D.V. het seizoen 2021-2022 in gebruik nemen.

Lees verder
18 januari 2021

Zijn thuiszitters geholpen met leerrecht?

D66 wil het aantal thuiszitters terugdringen. VGS en VBSO juichen dat streven toe. Het is alleen de vraag of dat gaat lukken met de introductie van een leerrecht, zoals de sociaaldemocraten willen.

Lees verder