Traveling the world

7 mei 2020
Een eigentijdse aardrijkskundemethode voor het christelijk basisonderwijs. De inschrijfdatum is verlengd naar 22 mei. Laat de VBSO scholen niet ontbreken.

Met het oog op het belang van verantwoorde methodes voor het christelijk onderwijs, willen we de inschrijving voor Traveling the world van harte aanbevelen. Mogelijk zijn er veel andere zaken die nu de aandacht vragen, maar de ontwikkeling van deze methode staat niet los van wat we nu meemaken. De uitgever schrijft: ‘Het is immers van groot belang dat onze kinderen een christelijk wereldbeeld meekrijgen, zodat ze hun vertrouwen niet in eerste instantie op de wetenschap maar op God leren stellen!’ De urgentie hiervan hoeft geen onderstreping. De deadline voor inschrijving vraagt wel om uw aandacht. Op dit moment zijn er 29 aanmeldingen; er zijn 100 scholen nodig om het project te kunnen starten. De inschrijfdatum is verlengd naar 22 mei 2020 en de startkosten voor fase 1 bedragen slechts €850,- per school. Laat de VBSO scholen niet ontbreken. Meer informatie en inschrijven en via deze link.

Overzicht nieuws

Gerelateerd

01 mei 2019

Aardrijkskunde

Het vak Aardrijkskunde opent voor kinderen een wereld. Het is van belang dat dit op een verantwoorde wijze gebeurt. In de seculiere aardrijkskundemethode ontbreekt de specifiek christelijke visie op het vak. Hoe geeft de leerkracht gestalte aan dit stuk onderwijs?

Lees verder
29 januari 2020

Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties voor leraren

Alle leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen een jaar lang gratis toegang krijgen tot meer dan een miljoen wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Aanleiding voor deze pilot is de roep vanuit het onderwijsveld om vrije toegang tot wetenschappelijke publicaties over onderwijsonderzoek.

Lees verder