Validering en certificering ‘informeel leren’ schoolleider door KOC Diensten

27 april 2018
Als schoolleider leert u veel in de dagelijkse beroepspraktijk. Dit leren wordt ‘informeel leren’ genoemd. U kunt vanaf nu bij KOC Diensten terecht voor het professioneel laten beoordelen (valideren) van uw traject van ‘informeel leren’.

Informeel leren is zeker net zo waardevol als formeel leren en kan meegenomen worden voor de herregistratie in het Schoolleidersregister PO. U laat dan aan de hand van leerervaringen in uw eigen praktijk zien dat u een substantiële ontwikkeling hebt doorgemaakt op het door u gekozen professionaliseringsthema of deelthema.

Onder de definitie die het Schoolleidersregister PO hanteert voor informeel leren, vallen álle vormen van leren waarvan u zelf vindt dat ze bijdragen aan uw ontwikkeling als schoolleider. Dat kan bijvoorbeeld zijn:

 • intervisie met collega-schoolleiders;
 • een boek lezen;
 • een korte cursus volgen;
 • een congres bezoeken;
 • een nieuwe methode op school invoeren, etc.

Het gaat dus om alle zaken die bijdragen aan uw ontwikkeling. Misschien zelfs (nog) zonder dat u het zich realiseert.

U kunt een professionaliseringsthema of deelthema afronden wanneer u op dit thema een substantiële ontwikkeling hebt doorgemaakt. Die ontwikkeling verschilt per schoolleider, evenals de beginsituatie en de context waarin u opereert. Aantallen uren en/of het tellen van punten spelen daarbij geen rol. Bij informeel leren maakt u zelf een inschatting of u zich op dit thema in voldoende mate ontwikkeld hebt. Wanneer dat naar uw idee het geval is, kunt u uw ontwikkeling laten valideren en, bij een positieve beoordeling, het door u gekozen professionaliseringsthema (of deelthema) afronden.

KOC Diensten is door het Schoolleidersregister PO gecertificeerd voor het beoordelen (valideren) van uw ontwikkeling bij de volgende professionaliseringsthema’s en deelthema’s:

 1. Persoonlijk leiderschap;
 2. Regie en Strategie;
 3. Kennis- en kwaliteitsontwikkeling (deelthema’s: Strategisch kwaliteitsmanagement, Professionele leergemeenschap, Onderzoeksmatig werken en Verantwoording);
 4. In relatie staan tot de omgeving;
 5. Omgaan met verschillen;
 6. Leidinggeven aan verandering;
 7. Wildcard.

Werkwijze bij validering van één thema*

 1. Afspraken over werkwijze, kosten en wederzijdse verwachtingen.
 2. De schoolleider vult een beknopt intakeformulier in.
 3. Op basis van het intakeformulier wordt bepaald met welk instrument de ontwikkeling in kaart gebracht wordt (mogelijkheden: zelfdiagnose-instrument, 360-graden feedback vragenlijst schoolleider van HRM-Force, individueel profiel van Management Drives of een gesprek met één of meerdere collega’s van de schoolleider**)
 4. Het (digitale) instrument wordt door de schoolleider ingevuld.
 5. De schoolleider relevante documenten (bijvoorbeeld zijn portfolio) toe.
 6. Valideringsgesprek (ongeveer 1,5 uur) op locatie (volgens de STARR-methodiek).
 7. Na een positieve beoordeling ontvangt u een certificaat. Dat certificaat kunt u uploaden in het register om daarmee het betreffende thema of deelthema af te ronden.

* Het is mogelijk om meerdere thema’s tegelijk te laten beoordelen. Dit zal logischerwijs meer tijd vergen, dan hierboven gemeld. Wilt u meerdere thema’s tegelijkertijd laten beoordelen (valideren), dan zullen we in onderling overleg de werkwijze daarop afstemmen. Geef a.u.b. in het opmerkingenveld van het inschrijfformulier aan hoeveel thema’s gevalideerd moeten worden.

** Afname en bespreking van de 360-graden feedback vragenlijst schoolleider van HRM-Force of het  individueel profiel van Management Drives leveren input op voor een volgend traject van ‘informeel leren’.

Aanvullend
Naast de beoordeling (validering) van informeel leren kunnen we u ook ondersteunen in het traject van informeel leren. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een portfolio, begeleiding in uw ontwikkeltraject en/of door het uitvoeren van een tussenmeting. Maatwerk is hierbij ons kenmerk. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

Voor verdere informatie over prijzen en aanmelden, klik hier.

L.G. (Leon) Bolier MLE
- Onderwijsadviseur - Ontwikkelingsgericht coach, Trainer Management Drives, Professioneel beoordelaar Schoolleidersregister PO
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

16 januari 2019

School in Rhenen zoekt koersbepalende directeur-bestuurder

De Eben-Haëzerschool is een reformatorische basisschool met ca. 380 leerlingen, gelegen in het oude stadje Rhenen. Onze huidige directeur-bestuurder gaat met pensioen en daarom zijn wij vanaf het nieuwe cursusjaar op zoek naar een nieuwe DIRECTEUR-BESTUURDER.

Lees verder
16 januari 2019

Verbeterde meldcode per 1 januari 2019 van kracht!

Per 1 januari 2019 is er een wijziging in de wet op de meldcode van kracht. Elke organisatie die moet werken met de meldcode moet de wijziging geborgd hebben in het beleid. Voor scholen zijn er enkele zaken van belang.

Lees verder