Verantwoording over Nationaal Programma Onderwijs

7 september 2021
Scholen krijgen in september een vragenlijst over de schoolscan en het schoolprogramma voor de monitoring van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Waarom deze vragenlijst?

Het ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap (OCW) monitort op landelijk niveau de uitvoering van het NPO en de ontwikkeling van opgelopen leervertragingen. OCW rapporteert hierover in het najaar van 2021 voor het eerst aan de Tweede Kamer. Belangrijke bronnen daarbij zijn de waarnemingen en ervaringen van scholen zelf. Deze informatie helpt om gefundeerde beleidskeuzes te maken en gerichte ondersteuning te geven.

Wat wordt gevraagd?

De vragenlijst gaat globaal over:

  • welke activiteiten en bronnen zijn benut voor de schoolscan;
  • op welke vlakken de grootste vertragingen zijn ontstaan;
  • de betrokkenheid van het team en de AR bij het schoolprogramma;
  • welke interventies uit de menukaart de school van plan is in te zetten.

Invullen voor 17 september

De school ontvangt (of heeft die inmiddels ontvangen) een mail en een brief over de vragenlijst. Hierin staat een code om deel te nemen.  Er wordt verzocht de vragenlijst vóór 17 september in te vullen. Geadviseerd wordt om uw antwoorden te bewaren.

Meer weten?

Website Nationaal Programma Onderwijs
Informatiepagina NPO – KOC Diensten

Of neem gerust contact op voor meer informatie.

L.G. (Leon) Bolier MLE
Manager Bedrijfsvoering, Onderwijsadviseur Coach (ontwikkelingsgericht), Professioneel beoordelaar Schoolleidersregister PO
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

18 januari 2022

Stap voor stap onderwijs in burgerschap

Afgelopen tijd hebben we als KOC Diensten in opdracht van de SLRO meegewerkt aan een leerlijn voor burgerschap. Medio D.V. april 2022 zal deze gereed zijn. Wat kunt u verwachten?

Lees verder
17 januari 2022

Onderwijsmiddagen 2022: wat kun je verwachten?

Op de woensdagen D.V. 6 april (Barneveld), 13 april (Gouda) en 20 april ('s Gravenpolder) organiseren we onze jaarlijkse onderwijsmiddagen voor leerkrachten. Ben jij er ook bij?

Lees verder