Voor als de scholen weer open gaan

17 april 2020
21 april zal het kabinet aankondigen welke vervolgmaatregelen zij zullen treffen. Hierbij zal ook de mogelijkheid tot het al dan niet openen van scholen (en de wijze waarop) aan de orde komen. Het is desondanks van belang om nu al na te denken over het moment dat de scholen DV weer opengaan. Premier Rutte riep scholen op om hier al over na te gaan denken.

Het ministerie van OCW is de afgelopen dagen met allerlei partijen, waaronder de PO-Raad, in gesprek gegaan om mogelijke scenario’s te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden om scholen weer op een veilige manier open te stellen. Het RIVM beoordeelt de scenario’s op veiligheid en haalbaarheid. Het is nog onduidelijk welke scenario’s dat zijn en hoe deze geïmplementeerd gaan worden, maar ze gaan een bepalende rol spelen bij het openen van de scholen.

Deze scenario’s richten zich op het herstellen van de reguliere onderwijssetting (en opvang) en het inlopen van mogelijk opgelopen leerachterstanden.

Uiteindelijk komen er handreikingen en richtlijnen waarmee scholen zelf aan de slag kunnen. De handreiking en richtlijnen vormen geen blauwdruk, maar zijn middelen om richting te geven aan scholen bij het maken van plannen in overleg met de Medezeggenschapsraad / Adviesraad,  lerarenteams en andere onderwijsprofessionals binnen de school. Er is immers geen pasklare en eenduidige oplossing voor alle scholen in Nederland.

Het is essentieel dat scholen alle ruimte en tijd krijgen om de richtlijnen zo uit te werken dat ze aansluiten op de omstandigheden op hun school.

RIVM

Het RIVM doet onderzoek naar de rol van kinderen bij de verspreiding van het virus. De resultaten van dit onderzoek en het advies van het RIVM spelen een belangrijke rol in de besluitvorming van het kabinet (en het ministerie van OCW). Het kabinet hoopt resultaten van het onderzoek ‘zoveel mogelijk al tegen eind april beschikbaar te hebben, zodat je het kunt meewegen in het besluit of scholen na de meivakantie weer open kunnen of niet’, aldus premier Rutte afgelopen donderdag.

Onderwijsraad

Voor het moment dat de scholen weer open kunnen, adviseert de Onderwijsraad niet alle scholen tegelijk open te doen, maar dat gefaseerd te doen, met veel aandacht voor de kinderen.

Inmiddels heeft de Onderwijsraad ook een aantal voorstellen gedaan om de leerachterstanden die zijn ontstaan en mogelijk nog zullen ontstaan als gevolg van de coronacrisis, weg te werken. Het betreft maatregelen die nodig zouden kunnen zijn als de scholen ook na de meivakantie nog niet open kunnen. De volgende mogelijkheden worden door de Onderwijsraad benoemd:

  • De zomervakantie naar voren schuiven, of inkorten. Dat geeft leraren meer tijd om leerlingen ‘bij te spijkeren’.
  • Het opzetten van zomerscholen die naast leren ook gericht zijn op spelen, cultuur en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Volgend schooljaar verlengde lesdagen invoeren, bijvoorbeeld van 8.00 tot 16.00 uur of van 9.00 tot 17.00 uur.

Het ‘urgentste probleem’ zijn de kwetsbare leerlingen, kinderen voor wie het thuis niet veilig is en ondersteuning, een werkplek of laptop ontbreekt. De Onderwijsraad wil dat ook zij recht krijgen op opvang op school, net als de kinderen van ouders met cruciale beroepen.

Zij moeten getoetst worden om te kijken wat nu hun niveau is en hebben begeleiding nodig bij het verwerken van de periode die ze noodgedwongen thuis zaten.

In juni komt de Onderwijsraad met een tweede advies over wat gedaan kan worden om de gevolgen van de huidige crisis voor het onderwijs te ondervangen.

Vanuit KOC Diensten denken we graag mee naar aanleiding van de vragen die bij de scholen leven.

L.G. (Leon) Bolier MLE
Onderwijsadviseur, Manager Bedrijfsvoering Coach (ontwikkelingsgericht), Professioneel beoordelaar Schoolleidersregister PO
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

02 juli 2020

Bijgestelde onderzoekskaders onderwijsinspectie

Per 1 augustus 2020 worden bijgestelde onderzoekskaders van de onderwijsinspectie van kracht.

Lees verder
26 juni 2020

Data en invulling Praktijkleren voor leidinggevenden 2020 -2021

De bijeenkomsten ‘Praktijkleren voor leidinggevenden’ voor de periode 2020-2021 staan in het teken van Covey’s‘ De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’. Het betreft een vervolg op de bijeenkomsten in 2019-2020. De data van de bijeenkomsten in 2020-2021 zijn bekend.

Lees verder