Wel of niet de GGD betrekken bij jeugdhulp?

29 januari 2021
Onlangs hebben we in het Reformatorisch Dagblad gepleit voor het betrekken van het gezin bij hulp aan een leerling met ongewenst gedrag. Is het goed om dan ook de GGD te benutten omdat preventie hun expertise is?

In het genoemde RD-artikel (1 december 2020) hebben we tevens aandacht gevraagd voor vroegsignalering en vroegpreventie. Wanneer er in bepaalde situaties tijdig kortdurende hulp geboden wordt, kan in veel gevallen zwaardere zorg voorkomen worden.

Eind december is hier op persoonlijke titel gereageerd door een jeugdverpleegkundige van de GGD. Diegene pleitte ervoor om vooral de GGD te benutten, daar preventie hun expertise is.

Laagdrempelige jeugdhulp

Het is goed om te lezen dat de GGD hierin met ons meedenkt en ze kunnen zeker aanvullend een waardevolle inbreng hebben (bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de ondersteuningsteams), maar wij zijn van mening dat de GGD niet de instantie is die als schakel laagdrempelig jeugdhulp kan bieden. De GGD heeft meer een adviserende taak (vooral op medisch gebied) en zullen bij opvoedkundige zaken veelal doorverwijzen naar het CJG.

Identiteit

Ook is het belangrijk dat de organisatie de noodzakelijke begeleiding ook zelf daadwerkelijk kan uitvoeren, waarbij er goed aangesloten wordt bij de waarden en normen van de ouders. Dat laatste is bij de GGD onvoldoende, maar is wel een vereiste om het vertrouwde gezicht voor ouders te zijn om zowel preventief als laagdrempelig te werken.

Meer weten?

Neem dan gerust contact op met de manager van de afdeling Jeugd en gezin, de heer A.G.J. van Berkum (06-15358065).

A.G.J. (Anne) van Berkum
Manager Jeugd en gezin
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

15 december 2020

Oudercursus over autisme en ADHD bijna van start

Binnenkort starten een tweetal oudercursussen van KOC Diensten: op D.V. 21 januari 2021 begint de cursusreeks over autisme en op D.V. 28 januari 2021 starten de cursusbijeenkomsten over ADHD. U kunt zich nu aanmelden!

Lees verder
02 juli 2020

Zomergroet

Een bijzonder schooljaar ligt (bijna) achter ons. In het afgelopen half jaar hebben we allemaal de impact van het Coronavirus ervaren. Voor iedereen was dit onbekend en iedereen was hierin onervaren. Dat gaf te midden van alles een ongekende dynamiek.

Lees verder