Waar ligt de grens tussen pastoraat en hulpverlening?

7 mei 2021
Vanuit kerkenraden bereikten ons signalen dat niet altijd duidelijk is voor welke vormen van hulp er een beroep gedaan kan worden op KOC Diensten.

KOC Diensten wil nauw aansluiten bij zowel gezinnen als kerkenraden. Hierbij zijn wij van mening dat in een aantal gevallen afstemming tussen kerkenraden en hulpverleningsinstantie belangrijk is. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om echtscheidingsproblematiek. Maar ook in andere situaties kan het goed zijn om elkaar te informeren en waar nodig af te stemmen. In de praktijk blijkt dat de grens tussen pastoraat en hulpverlening niet altijd even duidelijk is.

Daarom hebben we als afdeling Jeugd en gezin in de afgelopen tijd presentaties gehouden op de verschillende classisvergaderingen van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Meer samenwerken

KOC Diensten wil in de toekomst nauwer samenwerken met kerkenraden om zo het goede te zoeken voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van de gezinnen.

Kijk gerust eens rond op onze website en bij onze dienstverlening. En schroomt u niet om bij vragen contact met ons op te nemen!

A.G.J. (Anne) van Berkum
Manager Jeugd en gezin
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

18 juni 2021

Kwaliteitscertificering Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum verlengd

Na onderzoek door certificeringsinstelling CIIO heeft de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum opnieuw verlenging van het ISO 9001-2015 certificaat verkregen voor de periode van drie jaar.

Lees verder
18 juni 2021

Slob: Veiligheid leerling uiteindelijk bepalend

Als de identiteit en voorschriften van de school botsen met de identiteit en de gelijkwaardigheid van leerlingen, ‘dienen we onverkort voor de leerlingen te gaan staan.’ De veiligheid van leerlingen – ook van transgender leerlingen – ‘moet uiteindelijk bepalend zijn.’

Lees verder