Waarom betrokken ouders bij onderwijs zo belangrijk is #WvhO

4 oktober 2021
De Week van het Onderwijs is een goede gelegenheid om te laten zien waarom uw betrokkenheid zo belangrijk is. In deze blog schrijft Gerdien Lassche (ROV) over de rol van ouders.

Ouderbetrokkenheid hangt nauw samen met relatie en vertrouwen. Een goede relatie houdt wederkerigheid in. Beide partijen hebben de behoefte die relatie in stand te houden. Toch is er niet altijd sprake van een gelijke inbreng. Dit heeft uiteraard ook met de verhouding te maken. In de relatie tussen ouders en school mag redelijkerwijs verwacht worden dat de school de leiding neemt in het organiseren van het contact.

Ontwikkeling van het kind

Een goede relatie tussen leerkracht en ouders zorgt dat het kind zich beter ontwikkelt op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Dit is door wetenschappelijk onderzoek zelfs bewezen. Een goed en regelmatig contact zorgt er ook voor dat eventuele problemen of zorgen voorkomen kunnen worden. Zeker wanneer in de contacten ook de leerling zelf betrokken wordt. De gedachte dat het regelmatig contact met ouders teveel tijd in beslag neemt van de leerkracht, is niet terecht. Goed contact voorkomt namelijk veel onbegrip en ‘gedoe’, wat nog veel meer tijd (en energie) kost.

Wederzijdse aanvulling

In het belang van het kind is een goede ouderbetrokkenheid essentieel. Het onderhouden van deze relatie is dan ook niet vrijblijvend. Ouders dienen zich ook maximaal hiervoor in te zetten. Ouders kennen hun kind en geven veel extra informatie die de leerkracht kan gebruiken in de benadering van dit kind. Het is belangrijk om in deze relatie met behoud van de eigen positie elkaars kennis en expertise te versterken.

Vrijheid van onderwijs

Als het goed is, kiezen ouders bewust voor een school die past bij hun belofte bij de doop gedaan, hun opvoeding en bij hun  normen en waarden. Maar het is niet vanzelfsprekend dat we in de toekomst voor zo’n school kunnen blijven kiezen. De vrijheid van onderwijs staat ter discussie. Daarom is het van groot belang dat met name de ouders laten zien en uitdragen waarom ze hun kind naar deze christelijke school op gereformeerde grondslag laten gaan.

Dit is de relatie waar de ROV van harte ja op zegt!

Deze bijdrage is geschreven door Gerdien Lassche (beleidsmedewerker bij de Reformatorisch Oudervereniging).

Overzicht nieuws

Gerelateerd

13 oktober 2021

Blijf in gesprek over Bijbelse onderwijsvisie

De Code Goed Bestuur voor het basisonderwijs is vernieuwd.
Deze vereist zorg voor ”goed onderwijs”, op basis van een goed doordachte onderwijsvisie. Als voorbereiding op de nieuwe schoolplanperiode is het nuttig om hierover na te denken. Wat is elementair voor christelijk onderwijs op onze scholen, juist nu?

Lees verder
12 oktober 2021

Bezint eer ge begint

De Week van het Onderwijs ligt achter ons. Er was op allerlei manieren aandacht voor het belang van goed onderwijs. Op 5 oktober stond, zoals jaren gebruikelijk, de leraar centraal. Jij als leraar doet ertoe. Je plaats en positie in de klas is ongelooflijk belangrijk.

Lees verder