Week tegen Kindermishandeling: Hoe nemen wij onze verantwoordelijkheid?

16 november 2020
Tussen 16 en 22 november 2020 is de landelijke Week tegen Kindermishandeling. Dit thema is complex en hardnekkig. Het gaat ook onze gezinnen niet voorbij. Hoe nemen wij onze verantwoordelijkheid hierin?

In Nederland groeit circa 3 procent van alle kinderen op in een onveilige gezinssituatie. In de Week tegen Kindermishandeling wordt extra aandacht besteed aan de aard en omvang van dit probleem.

Er is veel aandacht voor kinderen in onveilige thuissituaties, maar ondanks de vele campagnes, interventies, beschikbare kennis en tomeloze inzet van velen blijft het aantal slachtoffers van kindermishandeling te hoog.

Het Nederlands Jeugdinstituut geeft aan dat het erop lijkt dat o.a. de gezinsgrootte een risicofactor is voor kindermishandeling. ‘Hoe dat verband precies ligt is niet duidelijk. Het is aannemelijk dat het hebben van een groot gezin voor een ouder een bron van stress is en daarmee zijn functioneren als opvoeder beïnvloedt.’

Voorkomen is beter dan genezen

Het spreekwoord zegt dat voorkomen beter is dan genezen. Dat geldt zeker ook voor kindermishandeling. Opvoeden van kinderen gaat voor veel ouders niet altijd van een leien dakje. Iedere ouder of opvoeder kan op zijn tijd een steuntje in de rug gebruiken. Tijdig steun bieden voorkomt dat problemen verergeren.

De basis van preventie van kindermishandeling ligt bij een omgeving die tijdig signaleert als het gedrag van kinderen verandert of als ouders het moeilijk hebben met zichzelf of hun kind, en die hen ondersteunt om hun kind desondanks op een veilige en liefdevolle manier op te voeden. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen en dus ook van de school.

Podcast

Eerder dit jaar heeft onze aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling Gertrude van den Belt een bijdrage geleverd aan een podcast over het thema ‘Als veiligheid in huis ver te zoeken is door geweld en misbruik’.

Hier kunt u de podcast met Gertrude van den Belt (nog een keer) beluisteren.

KOC Diensten wil graag met u verder over doordenken over hoe we deze gezamenlijke verantwoordelijkheid kunnen invullen. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met dhr. A.G.J. van Berkum, manager Jeugd en Gezin, 06-15358065.

A.G.J. (Anne) van Berkum
Manager Jeugd en gezin
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

03 maart 2021

Bevoegdheid gemeente rond seksuele diversiteit?

Gemeenten zien lhbti-acceptatie - ook op scholen - steeds vaker als een onderdeel van hun welzijnsbeleid en sociale veiligheidsbeleid. Maar welke bevoegdheid de gemeente daarvoor?

Lees verder
02 maart 2021

Behouden we de vrijheid van onderwijs? #verkiezingsblog

Lees verder