Welkom bij De Viersprong-bijeenkomst

16 september 2021
Na een cursusjaar waarin je een periode thuisonderwijs moest geven en na een lange zomervakantie is het een onderwerp dat elke kleuterleerkracht bezighoudt: hoe bevorder ik een positief en veilig pedagogisch klimaat in mijn kleuterklas?

De basis voor een goede interactie en een veilig pedagogisch klimaat is: sensitieve responsiviteit. Een term die min of meer wel bekend is, maar hoe kun je het effectief inzetten? Hierover hopen we door middel van verschillende werkvormen met elkaar na te denken op D.V. 6 oktober tijdens onze halfjaarlijkse Viersprong-bijeenkomst.

Ook belangstelling?

Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomst.

J.C. (Janneke) van Dam-Valk MSc
Onderwijsadviseur Orthopedagoog
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

13 oktober 2021

Blijf in gesprek over Bijbelse onderwijsvisie

De Code Goed Bestuur voor het basisonderwijs is vernieuwd.
Deze vereist zorg voor ”goed onderwijs”, op basis van een goed doordachte onderwijsvisie. Als voorbereiding op de nieuwe schoolplanperiode is het nuttig om hierover na te denken. Wat is elementair voor christelijk onderwijs op onze scholen, juist nu?

Lees verder
12 oktober 2021

Bezint eer ge begint

De Week van het Onderwijs ligt achter ons. Er was op allerlei manieren aandacht voor het belang van goed onderwijs. Op 5 oktober stond, zoals jaren gebruikelijk, de leraar centraal. Jij als leraar doet ertoe. Je plaats en positie in de klas is ongelooflijk belangrijk.

Lees verder