Werkplaats Startende leerkracht

20 mei 2020
De werkplaats is een leergemeenschap waarin startende leraren in samenwerking met onderwijsprofessionals hun ontwikkeling doorzetten.

Startende leerkrachten zijn gewend om te leren en te reflecteren. In de Werkplaats voor startende leerkrachten zetten we dit door.

Startende leerkrachten hebben goede begeleiding nodig. Iedere school streeft ernaar deze begeleiding goed vorm te geven. De werkplaats geeft mogelijkheden om binnen deze begeleiding aandacht te geven aan een breder scala aan onderwijsthema’s. Groei en bloei staan centraal, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van de startende leraar een grote rol speelt.
Een persoonlijkheidsprofiel (PCM), wordt gebruikt als gereedschap.

Samenwerking

We werken in dit traject nauw samen met Driestar en HUMUS. Onderwijl blijft de inhoudelijke bijdrage vanuit het KOC Diensten onverminderd. Binnen deze werkplaats is nadrukkelijk ruimte voor bezinning en doordenking op thema’s die de scholen uit de achterban van KOC Diensten hun eigen kleur geven. Gedurende het programma worden er enkele identiteitsgebonden bijdragen verzorgd. Deze thema’s worden nadrukkelijk in verband gebracht met de persoonlijke ontwikkeling door het hele programma heen.De data worden in overleg met de deelnemers vastgesteld. Aanmelden kan tot eind oktober.

Klik hier om aan te melden

Overzicht nieuws

Gerelateerd

23 juni 2017

Álle kinderen écht bereiken met PCM

De uitdaging voor iedere leerkracht ligt in het bereiken van iedere leerling in de groep. Het Process Communication Model® geeft handvatten om écht contact te maken en relaties te verbeteren. PCM verbetert communicatie, brengt meer plezier in je werk en draagt bij aan optimale leerresultaten.

Lees verder

Werkplaats: Startende leraren (0-5 jaar) i.s.m. Driestar Educatief

Om tegemoet te komen aan de vragen die bij beginnende leraren leven, hun kennis uit te breiden en te verdiepen, hun vaardigheden verder te ontwikkelen en aan te sluiten bij hun persoonlijke kwaliteiten worden deze professionele leergemeenschappen georganiseerd.

Lees verder