Wijzigingen in aandacht voor jubilea en afscheid

30 april 2020
Gelet op de maatregel dat alle evenementen tot 1 september moeten worden afgelast en er rekening gehouden moet worden met de anderhalve meter- eis, zal er (in tegenstelling tot eerdere berichtgeving) niet op dezelfde datum aandacht besteed worden aan zowel het jubileum en afscheid van drs. R.A. van der Garde als aan het jubileum van de stichting ds. G.H. Kerstencentrum.

Jubileum en afscheid drs. R.A. van der Garde

Drs R.A. van der Garde, oud-bestuurder van de stichting ds. G.H. Kerstencentrum, is op D.V. 1 augustus a.s. 40 jaar in dienst. Op genoemde datum hoopt hij zijn werkzaamheden voor de stichting te beëindigen.
Op 2 september zal in een besloten bijeenkomst stil worden gestaan bij het jubileum en het afscheid van onze oud-bestuurder.

Jubileum stichting ds. G.H. Kerstencentrum

Ter gelegenheid van het jubileum van de stichting Ds. G. H. Kerstencentrum organiseren we op DV vrijdagmiddag 8 januari 2021 een symposium. Meer informatie over dit symposium en uitnodigingen daarvoor volgen nog. Aansluitend op dit symposium zal er gelegenheid zijn afscheid te nemen van drs. R.A. van der Garde.

Jubileumjaar 2020 – 2021

Zoals u weet, is het ds. G.H. Kerstencentrum dienstbaar aan school en gezin, staat KOC Diensten achter u en geeft KOC Visie richting. In het jubileumjaar willen we u dit volop laten ervaren. Hoe we dat gaan doen? Volg onze informatie rondom ons jubileumjaar.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

02 juli 2020

Signaleringswaarde normatief eigen vermogen

Deze week is een rapport gepubliceerd waarin een formule wordt voorgesteld om aan te duiden wanneer de reserves zo groot zijn hiervan verantwoording moet worden gegeven: de signaleringswaarde. Is die verantwoording niet overtuigend, dan beschouwt de Inspectie de reserves als bovenmatig.

Lees verder
02 juli 2020

Zomergroet

Een bijzonder schooljaar ligt (bijna) achter ons. In het afgelopen half jaar hebben we allemaal de impact van het Coronavirus ervaren. Voor iedereen was dit onbekend en iedereen was hierin onervaren. Dat gaf te midden van alles een ongekende dynamiek.

Lees verder