Wisselingen

29 januari 2020
Per 1 januari hebben diverse wisselingen binnen ‘KOC-huize’ plaatsgevonden. Twee bekende gezichten hebben afscheid genomen. De oprichter is teruggetreden.

Na ruim 23 jaar heeft Nelleke Schinkel – Huibers als managementassistent afscheid genomen; ze is inmiddels elders aan de slag. In deze nieuwsbrief vind u haar afscheidsbericht. We willen haar hartelijk dank zeggen voor al haar jaren die ze voor het ds. G.H. Kerstencentrum en VBSO heeft mogen werken.

Binnen de administratie is één en ander aan taken herverdeeld, zodat én alle taken die Nelleke deed goed zijn belegd én er ruimte is om met een secretaresse Raad van Bestuur te gaan werken. Inmiddels is Ria van de Braak in deze functie begonnen. Een persoonlijke voorstelling vindt u in deze nieuwsbrief.

Dhr. J. Groenewegen, vele jaren trouwe adviseur van zowel het VBSO-bestuur als van de Raad van Bestuur van het KOC, heeft per genoemde datum zijn taken neergelegd. Gelet op zijn leeftijd en dat er een keer een moment moet zijn om iets af te ronden, is dhr. Groenewegen tot deze beslissing gekomen. Zowel de VBSO als het ds. G.H. Kerstencentrum zijn dhr. Groenewegen zeer erkentelijk voor de vele adviezen e.d. die hij heeft gegeven in de afgelopen jaren.

Zoals drs. R.A. van der Garde in de vorige nieuwsbrief al had vermeld, is hij per 1 januari j.l. teruggetreden als Raad van Bestuur. Een hele stap voor hem en iedereen die betrokken is bij onze organisatie als een vertrouwd gezicht na zoveel jaren niet meer aan het roer staat van het ds. G.H. Kerstencentrum. In het halfjaar dat voorligt, is dhr. Van der Garde oördinator bestuurlijk‑juridisch advies  voor de VBSO en hoopt hij nog enkele projecten te doen en uiteraard backoffice te zijn.

We wensen allen die in deze bijdrage worden genoemd van harte Gods zegen toe in alle opzichten.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

26 mei 2020

Reflectie op thuisonderwijs – terug naar normaal?

Niet eerder in de recente geschiedenis heeft het onderwijsveld zo’n ingrijpende periode meegemaakt als de coronacrisis van voorjaar 2020. Weer ‘terug naar normaal’ betekent evengoed een ingrijpende verandering. Met als grootste risico dat we de lessen van deze periode niet leren en de vragen die aan ons onderwijs gesteld zijn onbeantwoord laten. Een bezinnende studiedag met het hele team is geen luxe, maar een voorwaarde voor reflectie en duurzame schoolontwikkeling op de lange termijn.

Lees verder
26 mei 2020

Data Driedaagse PCM training bekend

In het in het schooljaar 2020-2021 wordt er opnieuw een driedaagse training aangeboden over het Process Communication Model (PCM). De data zijn inmiddels bekend.

Lees verder