Wordt opvoeden steeds moeilijker?!

16 mei 2021
Steeds vaker horen wij dat de opvoedingsondersteuning van KOC Diensten gewaardeerd wordt, maar soms net iets te laat komt. Ouders kloppen aan als er een hulpvraag is. Toch hoeft er geen probleem te zijn om samen na te denken over opvoedingsvragen.

Opvoeden is nog nooit makkelijk geweest. Maar als er ooit de noodzaak was om bewust aandacht te besteden aan het waarom en het hoe van de christelijke opvoeding, dan is het wel in deze eeuw.

Praktijk is weerbarstig

Gelukkig is er een overvloed aan literatuur beschikbaar, zowel bezinnend als praktisch, waar ouders hun voordeel mee kunnen doen. Echter, in de drukte van alledag is het vaak lastig om daadwerkelijk aan het lezen toe te komen en/of de vertaalslag naar de praktijk te maken. Daarnaast hebben veel ouders er behoefte aan om met elkaar van gedachten te wisselen over opvoedingsvragen. Onze tijd is complex, de praktijk is weerbarstig. Hoe ga ik bijvoorbeeld om met mediagebruik, het stellen van grenzen, de seksuele opvoeding en godsdienstige vorming?

Samen in gesprek

Voor deze ouders is de gesprekskring Schouder aan Schouder bedoeld. Een groepje ouders leest een boek over een opvoedkundig thema en gaan daarover met elkaar in gesprek. De leesbrieven en themaboekjes vormen daarbij het uitgangspunt en bieden houvast bij deze bespreking.

Samen met een begeleider wordt steun en richting in de opvoeding gezocht. Deze begeleiders worden opgeleid en ondersteund door KOC Diensten. De organisatie van de gesprekskringen valt onder de verantwoordelijkheid van kerkenraden en schoolbesturen.

Meer weten?

Wilt u weten wat de meerwaarde van Schouder aan Schouder kan zijn voor uw kerkelijke gemeente of school? Of heeft u praktische vragen? Schroom dan niet om contact op te nemen.

A. (Rianne) Alderliesten MSc.
Onderwijsadviseur Orthopedagoog
Stel een vraag
A.G.J. (Anne) van Berkum
Manager Jeugd en gezin
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

18 juni 2021

Kwaliteitscertificering Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum verlengd

Na onderzoek door certificeringsinstelling CIIO heeft de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum opnieuw verlenging van het ISO 9001-2015 certificaat verkregen voor de periode van drie jaar.

Lees verder
18 juni 2021

Slob: Veiligheid leerling uiteindelijk bepalend

Als de identiteit en voorschriften van de school botsen met de identiteit en de gelijkwaardigheid van leerlingen, ‘dienen we onverkort voor de leerlingen te gaan staan.’ De veiligheid van leerlingen – ook van transgender leerlingen – ‘moet uiteindelijk bepalend zijn.’

Lees verder