Zelfbeeld en Zelfvertrouwen op Netwerk voor coördinatoren Sociale veiligheid

13 september 2019
Op het Netwerk voor coördinatoren Sociale Veiligheid is er aandacht voor zelfbeeld, zelfbeeld en zelfwaardering. Er wordt verdiepende informatie gegeven over ZIEN!. Deelnemers ontvangen het boek ‘Goed dat je er bent’ van Sarina Brons

Voor de coördinatoren sociale veiligheid hebben we weer een boeiend programma samengesteld. We verdiepen ons in de spanning die er kan zijn tussen het vergroten van zelfvertrouwen en wat de Bijbel zegt over nederigheid, ootmoed en onze gevallen staat.

Verder maken we een praktische verdiepingsslag rondom ZIEN! Wat doen we met alle informatie die dit instrument ons oplevert?

De gebruikelijke momenten van interactie en uitwisseling met collega’s van andere scholen maken de middag tot een leerzaam en waardevol geheel.

Meld je aan en ontvang het boek ‘Goed dat je er bent’ van Sarina Brons tijdens de bijeenkomst.

K. (Korstiaan) Karels MSc.
Onderwijsadviseur PCM-trainer
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

Netwerk sociale veiligheid

Tijdens deze netwerkbijeenkomst wordt u geïnspireerd door informatie over de laatste ontwikkelingen rondom sociale veiligheid en is er volop gelegenheid om ervaringen te delen met collega’s van andere scholen.

Lees verder
14 oktober 2019

Netwerkbijeenkomst voor PCM coördinatoren

Diverse scholen binnen het samenwerkingsverband Berséba hebben de afgelopen jaren zich verdiept in het Process Communication Model®. Deze scholen staan voor de uitdaging om de opgedane kennis en vaardigheden een blijvende plek te laten verwerven in de schoolcultuur. Op het Netwerk voor PCM-coördinatoren krijgt u de kans om PCM als gereedschap voor communicatie in het team en het beter bereiken van kinderen te borgen.

Lees verder