Zelfbeeld en Zelfvertrouwen op Netwerk voor coördinatoren Sociale veiligheid

13 september 2019
Op het Netwerk voor coördinatoren Sociale Veiligheid is er aandacht voor zelfbeeld, zelfbeeld en zelfwaardering. Er wordt verdiepende informatie gegeven over ZIEN!. Deelnemers ontvangen het boek ‘Goed dat je er bent’ van Sarina Brons

Voor de coördinatoren sociale veiligheid hebben we weer een boeiend programma samengesteld. We verdiepen ons in de spanning die er kan zijn tussen het vergroten van zelfvertrouwen en wat de Bijbel zegt over nederigheid, ootmoed en onze gevallen staat.

Verder maken we een praktische verdiepingsslag rondom ZIEN! Wat doen we met alle informatie die dit instrument ons oplevert?

De gebruikelijke momenten van interactie en uitwisseling met collega’s van andere scholen maken de middag tot een leerzaam en waardevol geheel.

Meld je aan en ontvang het boek ‘Goed dat je er bent’ van Sarina Brons tijdens de bijeenkomst.

K. (Korstiaan) Karels MSc.
Onderwijsadviseur PCM-trainer
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

Netwerk sociale veiligheid

Tijdens deze netwerkbijeenkomst wordt u geïnspireerd door informatie over de laatste ontwikkelingen rondom sociale veiligheid en is er volop gelegenheid om ervaringen te delen met collega’s van andere scholen.

Lees verder
29 januari 2020

Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties voor leraren

Alle leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen een jaar lang gratis toegang krijgen tot meer dan een miljoen wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Aanleiding voor deze pilot is de roep vanuit het onderwijsveld om vrije toegang tot wetenschappelijke publicaties over onderwijsonderzoek.

Lees verder