Agenda

Onze activiteiten geven richting aan onderwijs en opvoeding in een complexe samenleving. Dit geeft steun. Het wekt vertrouwen als de Bijbel daarbij uitgangspunt en richtinggever is. Voor alle genoemde data geldt D.V.

Vorige
Volgende
 04 april 2018

Bijeenkomst 1 Cursus vertrouwenspersonen

Wilt u als vertrouwenspersoon toegerust worden bij opvang en begeleiding van degenen die bij u aankloppen? In deze cursus wisselen we theorie én praktijk af, zodat u stevig in de schoenen staat om de klacht te behandelen.

VBSO Lees verder
 25 april 2018

Mediabijeenkomst ‘Achter de Schermen’

Digitale leermiddelen nemen een steeds grotere plaats in, in ons onderwijs. 25 april as. organiseren we een bijeenkomst over dit onderwerp. Het is goed om hier met elkaar over na te denken.

KOC Diensten Lees verder
 13 juni 2018

Bijeenkomst 2 Cursus vertrouwenspersonen

Wilt u als vertrouwenspersoon toegerust worden bij opvang en begeleiding van degenen die bij u aankloppen? In deze cursus wisselen we theorie én praktijk af, zodat u stevig in de schoenen staat om de klacht te behandelen.

VBSO Lees verder
Vorige
Volgende