Wat vindt men van ons werk

We leggen binnen de afdeling Scholen en de afdeling Jeugd en gezin de lat hoog als het gaat om klantvriendelijkheid en de kwaliteit van het werk. Dat wordt herkend en gewaardeerd.

Jeugd en gezin

“Ik heb een superbegeleiding van jullie gehad”

“Wij zijn via school aan jullie gekomen. Wij hebben ambulante hulpverlening gekregen van jullie. Dit kan ik (moeder) iedereen aanraden, ook wat identiteit betreft. Onze zoon is echt hier super meegeholpen. Hij staat nu sterker in z’n schoenen, durft meer nee te zeggen, bijt van zich af. Ik kan niet anders dan roemen over jullie. Pluim voor de betreffende ambulant hulpverlener!”

Een moeder

Meer
Ambulante hulpverlening

Jeugd en gezin

“Ik leer er wekelijks van….”

“Ik heb intussen al geruime tijd hulp vanuit KOC Diensten, wat voor mij en mijn gezin heel positief is. Ik leer er wekelijks dingen van en kan dan weer verder met dingen waar ik tegenaan loop.
Ik heb de afgelopen tijd veel geleerd van de ambulant hulpverlener hoe de hersenen werken, zodat ik een duidelijker beeld krijg van hoe een kind in elkaar zit. Ik leer wat ik niet moet doen en wat ik juist wel moet doen, zodat het beter aansluit tussen moeder en kind, maar ook tussen ons als ouders.

Ik heb de laatste tijd ook veel geleerd van de coördinator van de ambulante hulpverlening, met een werkboek ‘Surfen op emoties’. Dit sluit goed aan op wat ik leer met de ambulante hulpverlening. Ik leer mezelf nu veel beter kennen, zodat ik dit kan toepassen in mijn gezin en met mijn man. Als er dingen in ons gezin of om ons heen gebeuren, weet ik beter wat ik moet doen en begrijp ik ook dat er vaak een laagje dieper zit, waardoor ik weet dat dit ook met mijn verleden te maken heeft. Omdat ik dit nu weet, worden de dingen overzichtelijker waardoor ik rustiger kan nadenken en beter kan handelen.”

 

een moeder

Meer
Ambulante hulpverlening

Jeugd en gezin

“Oplossingen in ons gezin”

“Onze ervaringen bij het KOC zijn erg goed. Het intakegesprek en de vervolggesprekken hebben wij als heel positief ervaren. Het heeft ook voor oplossingen in ons gezin gezorgd. Ook onze eigen identiteit vonden wij fijn.”

een moeder

Meer
Ambulante hulpverlening

Jeugd en gezin

“Wij zijn erg blij met de hulp die we hebben gekregen”

“Wij hebben een beter beeld van het gedrag van ons kind; waarom hij dingen doet zoals hij ze doet. Maar ook hoe wij hem kunnen verlichten bij sommige dingen zodat hij meer rust krijgt. Zoals werken met aftelplaat of een weekplanner”

Een ouderpaar

Meer
Ambulante hulpverlening

Jeugd en gezin

‘Maak ze sterk!’

Zo klinkt de titel van het boek dat we nu aan het lezen zijn. Samen kijken we naar de weerbaarheid van een kind: hoe geef je het zelfvertrouwen? Meer van zulk soort vragen komen aan bod tijdens een avondje Schouder aan Schouder. Luisterend naar elkaar leren we veel!

Een moeder

Meer

Jeugd en gezin

“Er is een open sfeer, waarbij er goed naar elkaar wordt geluisterd.”

Het meedoen aan een gesprekskring heb ik ervaren als gezellig en verrijkend. We werken met een vooraf uitgekozen boek, maar er komen diverse onderwerpen aan bod, ook buiten het boek om. Er is een open sfeer, waarbij er goed naar elkaar wordt geluisterd. Soms ben ik vooraf heel stellig in mijn mening en ga ik er uiteindelijk toch anders naar kijken.
Het is in deze tijd nodig om samen sterk te staan vanuit Gods Woord. Schouder aan Schouder is dan een heel mooie en praktische manier om dat vorm te geven. Alle steun van meedenkers is welkom!

Een moeder

Meer
Schouder aan Schouder: samen sterk!

Jeugd en gezin

“De hulp was professioneel met doorverwijzing naar de juiste instantie. Het hele gezin is echt steviger geworden.”

“Er gebeurde telkens wat: ziekte / werk / man / kinderen / school. De zorgen konden moeilijk gedeeld worden met familie of vrienden. We vonden het beter om een “vreemde” mee te laten kijken. Erover praten en met elkaar bespreken heeft geholpen. De hulp was professioneel met doorverwijzing naar de juiste instantie. Praktische dingen zoals een werkboekje met stickers, picto’s en gezelschapsspelletjes droegen bij aan verbeterd en positief gedrag. Het hele gezin is echt steviger geworden. Elke afdeling (administratie – leidinggevend – of ambulante hulpverlening) hielp ons op een goede manier verder. Wij kunnen het u zeker aanraden. Schroom niet, vraag hulp.”

Een ouderpaar

Meer
Ambulante hulpverlening

Scholen

“Onze vragen zijn iedere keer naar volle tevredenheid beantwoord en de communicatie is verzorgd en op tijd.”

“Onze ervaringen zijn zonder meer positief. In de achterliggende tijd hebben we meerdere keren gebruik gemaakt van de deskundigheid van de VBSO. Onze vragen zijn iedere keer naar volle tevredenheid beantwoord en de communicatie is verzorgd en op tijd. Het betrof adviezen met betrekking tot identiteitsverklaringen, statuten, reglementen en het beleidskader. Daarnaast is juridisch advies gegeven met betrekking tot vragen rondom de afhandeling van de invoering van de nieuwe CAO.”

Een schoolbestuurslid

Meer
Bestuurlijk-juridische dienstverlening

Scholen

“Uitstekende audit op basis van inspectiekader”

“We hebben op deze wijze een prima overzicht, waardoor duidelijk is wat ons als school te doen staat.”

Een directeur

Meer
Schoolaudit

Jeugd en gezin

Wij hebben het als zeer prettig ervaren om onze (gezamenlijke) schoolopdracht bij KOC Diensten te mogen uitvoeren. Door de goede begeleiding en nuttige feedback hebben wij een mooi onderzoek kunnen doen.

Studenten HBO Social Work en HBO Verpleegkunde

Meer
Stage bij KOC Diensten

Scholen

“Een grondige basis voor het schoolplan”

“De audit is door KOC Diensten uitgevoerd ter voorbereiding op het nieuwe schoolplan. De verkregen informatie is zinvol en valide. Het is heel mooi dat KOC Diensten de uitslag zodanig aanbiedt dat er in de praktijk direct iets mee gedaan kan worden.”

Een bestuursadviseur

Meer
Schoolaudit

Scholen

“Als school wilden we niet alleen het inspectiebezoek afwachten, maar proactief bezig zijn om ons onderwijs te verbeteren en te vernieuwen.”

“KOC Diensten heeft op onze school een integrale audit afgenomen. Deze audit heeft geresulteerd in een aantal conclusies en aanbevelingen voor het team. Het contact tussen het team en de medewerker van KOC Diensten gedurende de audit was goed. Dit kwam door de kennis en kunde van de auditor. Hij straalt een natuurlijk gezag uit en is respectvol naar de teamleden. Zijn heldere conclusies en aanbevelingen hebben een duidelijk doel: het verbeteren en optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs. Als school zijn wij tevreden over zijn werkwijze en daarom blijft hij ook in het vervolgtraject aan onze school verbonden.”

Een schooldirecteur

Meer
Integrale schoolaudit

Jeugd en gezin

“Het mooie is dat je er thuis direct mee aan de slag kunt. Daarbij helpen de praktijkopdrachten enorm.”

“Het volgen van de cursus was voor ons een ontzettende steun in de rug in het bepalen van onze houding als opvoeder. De cursus begint bij de basis, namelijk Gods Woord. Vandaar uit worden lijnen getrokken naar de praktijk van alledag. Iedere leeftijdscategorie van de kinderen vraagt een andere benadering en ook dat kwam goed aan de orde. Het mooie is dat je er thuis direct mee aan de slag kunt. Daarbij helpen de praktijkopdrachten enorm. De gesprekken met de medecursisten waren erg verrijkend. Voor ouders met opgroeiende kinderen bevelen we deze cursus van harte aan!”

Een deelnemer

Meer
Opvoeden met hart en hoofd (oudercursus)

Scholen

“Hoe krijg je je vak terug, zodat je het ook echt (weer) leuk vindt?”

“Wat doe ik nu eigenlijk mis? Ik wilde graag antwoord op de vraag: ‘Hoe word ik veel rustiger in mijn hoofd, zodat er ook meer rust komt in de klas?’ Eén van de antwoorden was: ‘bied heldere structuur’. En juist omdat ik daar zeer concrete tips voor heb gekregen (die ik vervolgens uitvoerde), ben ik veel rustiger geworden en de klas uiteindelijk ook. Het werk is leuker geworden… Over het jaar verspreid kwam de coach op een afgesproken tijdstip een uur in de klas kijken. Vervolgens had ik een gesprek met hem. De gesprekken waren zo waardevol, dat de concrete tips die toen gegeven werden er nu nog steeds voor zorgen dat ik veel rustiger ben in mijn lesgeven. Het effect daarvan is dat de kinderen door de geboden structuur ook rustiger zijn.”

Een leerkracht

Meer
Coaching

Scholen

“Door goede begeleiding hebben we als team voldoende ‘bagage’ meegekregen voor ons dagelijks functioneren.”

“In de achterliggende periode hebben we op onze school te maken gehad met een situatie waarin er beroep moest worden gedaan op interim-werkzaamheden door KOC Diensten. Een totaal nieuwe situatie diende zich aan, maar al snel wende dit. Dit kwam mede door de prettige en professionele wijze waarop de interim-directeur én de interim IB-er met het team omgingen. Er was oog voor de omstandigheden die toen aan de orde waren, maar tegelijkertijd was er ook de focus op de toekomst. Door goede begeleiding en inbreng van zowel de interim-directeur als de interim–ib’er hebben we als team voldoende ‘bagage’ meegekregen voor ons dagelijks functioneren. Altijd was er de gelegenheid en bereidheid van beide personen om vragen te stellen, hulp in te roepen en, indien nodig, tijd vrij te maken om bepaalde acties gezamenlijk te doen. Niets was te veel! Dit heeft ons als team een vertrouwd gevoel gegeven én een enorme waardering voor de wijze waarop het interim-werk gedaan is door KOC Diensten!”

Een intern begeleider

Meer
Interim interne begeleiding en management

Scholen

“Leerzame bijeenkomsten met een duidelijk effect in de praktijk”

“De bijeenkomsten zijn als prettig ervaren. De eerste bijeenkomst was vooral gericht op hoe de methode werkt en in elkaar steekt. Doordat we ongeveer twee maanden met deze methode aan het werk waren, begrepen we goed waar het over ging, waardoor je veel informatie makkelijker opslaat.
De inhoud van de tweede bijeenkomst werd ingevuld met door onszelf aangegeven knelpunten. Tijdens het bespreken van deze knelpunten kregen wij helder advies over hoe wij met deze knelpunten konden omgaan en konden er ideeën worden uitgewisseld over hoe de andere collega’s en scholen hier mee om gingen. Het lesbezoek was voor mij persoonlijk fijn om te weten of je op de juiste manier omgaat met de methode en op de juiste manier lesgeeft. Wat ook gewaardeerd is, is dat er tijdens de nabespreking ruimte was voor vragen over de methode zelf. Al met al een prima begeleiding.”

Een leerkracht van groep 4

Meer
Invoering Taal Actief

Scholen

“Beide trainingen kenmerkten zich door een mooie combinatie van theorie en praktijk.”

“KOC Diensten heeft inmiddels twee keer een serie workshops bij onze stichting verzorgd. De eerste serie van twee bijeenkomsten ging het over het voorkomen van rekenproblemen en het werken met het protocol ERWD. De tweede serie van twee bijeenkomsten ging over het voeren van diagnostische rekengesprekken. Beide trainingen kenmerkten zich door een mooie combinatie van theorie en praktijk. De trainer voelt goed aan wat de behoeften van de groep zijn, bespreekt deze en evalueert of aan de verwachtingen is voldaan. Een huiswerkopdracht was onderdeel van de trainingen. Door deze oefening in de praktijk komt de stof tot leven en beklijft deze beter. Overigens wordt heel soepel met deze huiswerkopdracht omgegaan. De leerverantwoordelijkheid ligt hiermee geheel bij de cursist. Uit eigen ervaring kan ik wel zeggen dat het doen van de opdrachten het leerrendement aanzienlijk verhoogt en ook de discussies met medecursisten verrijkt. Kortom, wij zijn erg tevreden over de geleverde diensten van KOC Diensten en specifiek over de trainer.”

Een leerkracht en bovenschools rekencoördinator

Meer
Cursus ERWD

Jeugd en gezin

“In de achterliggende tijd hebben we onze zoon sterker zien worden op sociaal-emotioneel vlak, al zullen er ook zwakke momenten blijven.”

“We hebben veel steun ervaren van de orthopedagoog voor onze zoon met PDD-NOS, onder andere op het gebied van sociale vaardigheden. Er is veel gedaan met het lijstje van de 4 G’s wat hem inzicht geeft in zijn gedrag. Ook aan huiswerkbegeleiding is veel aandacht besteed. Wij zijn als ouders ook blij dat er ook voldoende ruimte en tijd genomen werd om onze zorgen te kunnen delen en we kregen veel tips aangereikt voor het omgaan met zijn beperking. Ook was er een goede samenwerking met de ambulant begeleider van school zodat de lijnen kort bleven en er snel actie ondernomen kon worden op het moment dat het nodig was. In de achterliggende tijd hebben we onze zoon sterker zien worden op sociaal-emotioneel vlak, al zullen er ook zwakke momenten blijven.”

Een ouderpaar

Meer
Ambulante hulpverlening

Scholen

We hopen echt dat het volgende kringmoment wel door kan gaan!” 

Dit jaar willen we ‘De kunst van ouderliefde’ gaan lezen. Maar... we zijn nog niet gestart met een kring. Het is lastig in deze coronatijd. De één wil wel afspreken, de ander met geruime afstand en een derde liever niet. Ik snap het ook wel. We hebben gewoon weer een nieuwe datum gepland en hopen dat het dan wel door kan gaan. 

Een moeder

Meer
Schouder aan Schouder in coronatijd

Jeugd en gezin

“Daarom is het fijn om dit samen te doen met iemand die weet waar ze over praat. Samen zoeken naar wat bij ons kind past”

“Wat heeft mij geholpen? Een plek waar ik mijn verhaal en vragen kwijt kon, is al heel fijn. Elke situatie en elk kind is verschillend, dus is een oplossing nooit hetzelfde. Op een gegeven moment ben je zelf moe van het bedenken van nieuwe oplossingen. Daarom is het fijn om dit samen te doen met iemand die weet waar ze over praat. Samen zoeken naar wat bij ons kind past, daar kreeg ik frisse energie en moed van.
Positief: Het kind wordt in zijn waarde gelaten. Als het kind even niks wil, dan wordt dit geaccepteerd. Het kind voelt het vertrouwen en wil dan de volgende keer wel in gesprek. De beleving van het kind staat centraal.”

Een ouder

Meer
Ambulante Hulpverlening

Scholen

“In plaats van het toevoegen van kennis, koos hij er voor om vooral een spiegel voor te houden”

“We hebben Leon Bolier uitgenodigd om ons voor te bereiden op het aanstaande bezoek van de Inspectie in het kader van het nieuwe toezicht. In plaats van het toevoegen van kennis, koos hij er voor om vooral een spiegel voor te houden. Hij liet het bestuur eerst een presentatie houden, als was hij de Inspecteur. Daarna hebben we die presentatie goed doorgesproken aan de hand van de documentatie / richtlijnen van de Inspectie. Dit was erg leerzaam! We hebben de toegevoegde waarde van deze bijeenkomst met name ervaren in het wijzen op de doorwerking van bestuursbesluiten in de organisatie en de terugrapportage ervan. In ruim 2 uur tijd hebben we enorm veel geleerd!”

B.W. (Jan Willen) De Leeuw – Algemeen directeur Coöperatie Zuid west Nederland

Meer
Inspectiebezoek; Wat is uw verhaal?

Voor maatwerk in opvoeding en onderwijs

Neem contact op