Nieuws Toon alle nieuws

07 december 2023

Voor jou en onze kinderen

Iedere schooldag vraagt alle aandacht om onze kinderen te onderwijzen. Werken aan hun welbevinden, bijdragen aan hun ont...

Lees verder
05 december 2023

Rapportage(s) NCO beschikbaar

November 2023 hebben alle schoolbesturen een brief met inlogcodes ontvangen, waarmee ze één of meerdere NCO-rapportage...

Lees verder
05 december 2023

Voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs

Scholen hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan het wegwerken van de door de schoolsluitingen ontstane leervertragi...

Lees verder

Dienstbaar aan school, jeugd en gezin

KOC Diensten is er voor ondersteuning van een ieder die betrokken is bij het christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. Tevens zijn we er voor ouders en jeugdigen die in de thuissituatie ondersteuning en hulp wensen die uitgaat van diezelfde grondslag.

KOC Diensten gaat uit van de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum.

Meer over KOC Diensten

Agenda Bekijk de hele agenda

11 januari 2024

De kracht van het anker

Om de kracht van het anker te voelen, moet men de storm trotseren, zo luidt een bekend spreekwoord. De huidi...

Lees verder
04 oktober 2024

Schoolleidersdag 2024

Op D.V. 4 oktober 2024 is de volgende schoolleidersdag.

Lees verder

Producten uitgelicht

Wereld in Getallen versie 5 (aangepaste versie)

Een rekenmethode voor christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag.

Lees verder

Diensten uitgelicht

Referenties uitgelicht

“In plaats van het toevoegen van kennis, koos hij er voor om vooral een spiegel voor te houden” “We...

Inspectiebezoek; Wat is uw verhaal?
Lees verder

“Uitstekende audit op basis van inspectiekader” “We hebben op deze wijze een prima overzicht, waardoor duidelijk is wat ons...

Schoolaudit
Lees verder

“Door goede begeleiding hebben we als team voldoende ‘bagage’ meegekregen voor ons dagelijks functioneren.” “In de achterliggende periode hebben...

Interim interne begeleiding en management
Lees verder

“Beide trainingen kenmerkten zich door een mooie combinatie van theorie en praktijk.” “KOC Diensten heeft inmiddels twee keer een...

Cursus ERWD
Lees verder

“Hoe krijg je je vak terug, zodat je het ook echt (weer) leuk vindt?” “Wat doe ik nu eigenlijk...

Coaching
Lees verder

Samen sterk in opvoeding en onderwijs

Neem contact op