KOContact

Via KOContact zijn we als KOC Diensten in contact met en dienstbaar aan school, gezin en kerk tijdens de Coronacrisis.

Intro

De scholen zijn tijdelijk gesloten geweest in verband met overheidsmaatregelen rond het coronavirus.  De ‘ongekende’ situatie stelde ons en u voor allerlei vragen en afwegingen. Hoe kon hier op goede wijze mee omgegaan worden? Wat betekende dit voor onze kinderen, gezinnen, scholen, die ook allemaal (doop)leden van onze kerken zijn?  Welke keuzes moesten we maken en wat betekende dit voor de identiteit en kwaliteit?

Inmiddels mogen de kinderen weer volledig naar school. Wel moeten er binnen de school allerlei maatregelen getroffen worden volgens een vast protocol.

Door middel van de pagina KOContact willen we, conform onze kernopdracht dienstbaar zijn aan school en gezin op grond van de Bijbel en onze belijdenisgeschriften, meeleven, meedenken en handreikingen bieden voor school, gezin en kerk. U mag van ons weten: we staan achter u! Daarom willen we D.V. voor u doen wat onze hand vindt om te doen, in afhankelijkheid van Gods zegen.


Vraagbaak voor gezin en school

Tijdens de corona-uitbraak is er een team met orthopedagogen, ambulant hulpverleners en onderwijskundigen ingericht waar scholen en gezinnen met hun vragen terecht kunnen. Nu de scholen vanaf 8 juni 2020 weer volledig zijn geopend en de ambulant hulpverleners weer in de gezinnen mogen komen, stopt deze vraagbaak per 1 juli 2020.

Het mailadres vragen@koc.nu voor alle vragen rond school en onderwijs zal per 1 juli 2020 niet meer beschikbaar zijn. Heeft u vragen rond school en onderwijs dan kunt u deze stellen via uw vaste onderwijsadviseur, via het algemene e-mailadres diensten@koc.nu of via een antwoordformulier op onze website. Vragen rond gezin en opvoeding kunnen gesteld blijven worden via toegang@koc.nu. Uiteraard zijn we tijdens werkdagen ook telefonisch bereikbaar.

We zien uw vragen graag tegemoet. We zitten er klaar voor en we blijven achter u staan.

Voor de eerder toegestuurde KOContacten voor gezin, school en kerk, zie onderaan deze pagina.

Vertellingen en verhalen

Bijbelvertellingen en vertellingen over de Christenreis

Tijdens de periode dat de scholen in verband met de coronacrisis (gedeeltelijk) gesloten waren, zijn er via de livestream Bijbelvertellingen en vertellingen over de Christenreis te beluisteren geweest. Deze vertellingen zijn terug te luisteren via de websitepagina ‘Onderwijs op afstand’.

Geschiedenis en Kerkgeschiedenis

Voor de groepen 6 en 8 zijn er een aantal geschiedenisvertellingen geplaatst, passend bij de methode ‘Vertel het door’.
Verder zijn er kerkgeschiedenisverhalen geplaatst voor lagere en voor hogere groepen.

Overige ‘vrije’ verhalen en vertellingen

Tenslotte vindt u op deze pagina een aantal ‘vrije’ verhalen, voornamelijk voor de jongere kinderen.

>> Ga naar de pagina met te beluisteren vertellingen en verhalen

Jongerenavonden (via de livestream)

In verband met de huidige omstandigheden kunnen de jongerenavonden in de plaatselijke kerkelijke gemeenten van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) niet doorgaan. Begrijpelijk, maar wel een gemis voor de jongeren, zeker in deze tijd. Het Deputaatschap Opvoeding Onderwijs en Catechese (DOOC) van de GGiN wil hierin – op verzoek – voorzien, in samenwerking met de jongerencommissie van diverse gemeenten. Via ‘digitale’ jongerenavonden werken we aan het hoofddoel van DOOC: bevorderen dat Gods Woord in de gezinnen het eerste en het laatste Woord heeft. Zodat er in gezin, school en kerk één taal en één boodschap klinkt – een boodschap die verbindt. De kernvraag daarbij is: hoe kunnen wij, staande in deze tijd, herkenbaar en ‘leesbaar’ leven en handelen vanuit Gods Woord en de belijdenisgeschriften?

Om de veertien dagen zal op vrijdagavond van 19.30 – 21.30 uur een inleiding worden gehouden. De ene keer zal een gedeelte van een Bijbelboek worden behandeld, de andere keer een gedeelte van een belijdenisgeschrift. De inleider wordt daarbij vergezeld door twee jongeren. Luisteraars kunnen naar aanleiding van de lezing vragen appen of mailen naar de twee jongeren. Zij zullen deze vragen tijdens een korte pauze voorleggen aan de inleider. Na de pauze zullen de gestelde vragen behandeld worden. De vraagsteller kan vervolgens per app aangeven of het duidelijk is of dat er nog een verhelderings- of verdiepingsvraag is.

15 mei – Zijn Naam is Ontfermer – Bijbelboek Job I – Leidraad
29 mei – Wat geloof jij? – Nederlandse Geloofsbelijdenis I – Leidraad
1 juni – Zijn Naam is Ontfermer  – Bijbelboek Job II – Leidraad
12 juni – Godskennis – Nederlandse Geloofsbelijdenis II – LeidraadStellingen
26 juni  – Zijn Naam is Ontfermer – Bijbelboek Job III – Leidraad
10 juli – Ik geloof dat Gods Woord… –  Nederlandse Geloofsbelijdenis III – Leidraad
24 juli – Zijn Naam is Ontfermer – Bijbelboek Job IV – Leidraad

Klik hier om naar de livestream te gaan.
Jongerenavonden terugluisteren kan via de pagina ‘Onderwijs op afstand‘.

Muziek van Elk zing Zijn lof vrij beschikbaar

Mooi om te horen dat leerkrachten de kinderen ook geestelijke liederen uit ‘Elk zing Zijn lof’ opgeven om thuis te zingen. In sommige gezinnen ontbreekt deze bundel nog. Tijdelijk zijn de muziekbestanden nu voor iedereen te beluisteren. De optie om hiervoor een code in te voeren is tijdelijk uitgeschakeld. Via  de website www.elkzingzijnlof.nl kan iedereen thuis bij de tekst ook de muziek beluisteren.

Lesbrieven corona – thuisonderwijs

Uw kind kan het moeilijk hebben in deze tijd van Corona. Alles is anders dan anders.  Een aantal weken mocht uw kind niet naar school. Het gezin kan niet (of af en toe) naar de kerk. Er wordt thuis geluisterd of preek gelezen. Misschien is iemand in de familie ziek. Het kan zijn dat oma of opa of een andere geliefde corona heeft, in het ziekenhuis ligt, of misschien gestorven is. Al met al diep ingrijpende zaken voor u en voor uw kind. Dat moet allemaal emotioneel verwerkt worden.

Wij bieden lesmateriaal aan waarmee uw kind aan het werk kan. Ook geven wij u wat eenvoudige tips over de manier waarop u uw kind kunt helpen. De volgende lesbrieven bieden wij als KOC Diensten u gratis aan.