KOContact

Via KOContact zijn we vanuit KOC Diensten in contact met en dienstbaar aan school, gezin en kerk tijdens de coronacrisis.

Intro

De scholen zijn (opnieuw) gesloten geweest als gevolg van het coronavirus. Deze ‘ongekende’ situatie stelde ons en u voor allerlei vragen en afwegingen. Hoe kon hier op goede wijze mee omgegaan worden? Wat betekende dit voor onze kinderen, gezinnen, scholen, die ook allemaal (doop)leden van onze kerken zijn?  Welke keuzes moesten we maken en wat betekende dit voor de identiteit en kwaliteit?

Door middel van de pagina KOContact hebben we geprobeerd, conform onze kernopdracht dienstbaar te zijn aan school en gezin op grond van de Bijbel en onze belijdenisgeschriften, meeleven, meedenken en handreikingen bieden voor school, gezin en kerk. U mag van ons weten: we staan achter u! Daarom willen we D.V. voor u blijven doen wat onze hand vindt om te doen, in afhankelijkheid van Gods zegen.

Onze KOContacten kunt u onderaan deze pagina vinden!


Vraagbaak voor gezin en school

Aan het begin van de coronacrisis is er een team met orthopedagogen, ambulant hulpverleners en onderwijskundigen ingericht waar scholen en gezinnen met hun vragen terecht kunnen.

Heeft u vragen rond school en onderwijs dan kunt u deze stellen via uw vaste onderwijsadviseur, via het algemene e-mailadres diensten@koc.nu of via een antwoordformulier op onze website. Vragen rond gezin en opvoeding kunnen gesteld blijven worden via toegang@koc.nu. Uiteraard zijn we tijdens werkdagen ook telefonisch bereikbaar.

We zien uw vragen graag tegemoet. We zitten er klaar voor en we blijven achter u staan!

Vertellingen en verhalen terugluisteren

Bijbelvertellingen en vertellingen over de Christenreis

Tijdens de eerste periode dat de scholen in verband met de coronacrisis (gedeeltelijk) gesloten waren, zijn er via de livestream Bijbelvertellingen en vertellingen over de Christenreis te beluisteren geweest. Deze vertellingen zijn terug te luisteren via de websitepagina ‘Onderwijs op afstand’.

Geschiedenis en Kerkgeschiedenis

Voor de groepen 6 en 8 zijn er een aantal geschiedenisvertellingen geplaatst, passend bij de methode ‘Vertel het door’.
Verder zijn er kerkgeschiedenisverhalen geplaatst voor lagere en voor hogere groepen.

Overige ‘vrije’ verhalen en vertellingen

Tenslotte vindt u op deze pagina een aantal ‘vrije’ verhalen, voornamelijk voor de jongere kinderen.

>> Ga naar de pagina met te beluisteren vertellingen en verhalen

Muziek van Elk zing Zijn lof vrij beschikbaar

Mooi om te horen dat leerkrachten de kinderen ook geestelijke liederen uit ‘Elk zing Zijn lof’ opgeven om thuis te zingen. In sommige gezinnen ontbreekt deze bundel nog. Tijdelijk zijn de muziekbestanden nu voor iedereen te beluisteren. De optie om hiervoor een code in te voeren is tijdelijk uitgeschakeld. Via  de website www.elkzingzijnlof.nl kan iedereen thuis bij de tekst ook de muziek beluisteren.

Lesbrieven corona – thuisonderwijs

Uw kind kan het moeilijk hebben in deze tijd van Corona. Alles is anders dan anders.  Een aantal weken mocht uw kind niet naar school. Het gezin kan niet (of af en toe) naar de kerk. Er wordt thuis geluisterd of preek gelezen. Misschien is iemand in de familie ziek. Het kan zijn dat oma of opa of een andere geliefde corona heeft, in het ziekenhuis ligt, of misschien gestorven is. Al met al diep ingrijpende zaken voor u en voor uw kind. Dat moet allemaal emotioneel verwerkt worden.

Wij bieden lesmateriaal aan waarmee uw kind aan het werk kan. Ook geven wij u wat eenvoudige tips over de manier waarop u uw kind kunt helpen. De volgende lesbrieven bieden wij als KOC Diensten u gratis aan.