KOContact

Via KOContact zijn we als KOC Diensten in contact met en dienstbaar aan school, gezin en kerk tijdens het Coronavirus.

Intro

Alle scholen zijn tijdelijk gesloten in verband met overheidsmaatregelen rond het coronavirus. Dit is een besluit met grote impact voor de scholen en alle gezinnen. Het normale dag- en werkritme is weggevallen. U bent opeens directeur of leerkracht op afstand. Of u hebt de kinderen thuis en bent opeens moeder/vader en juf/meester tegelijk. Er komt ineens heel veel op scholen en gezinnen af, dat is in ieder geval duidelijk.

Deze ‘ongekende’ situatie stelt ons voor allerlei vragen en afwegingen. Hoe gaan we hier op goede wijze mee om? Wat betekent dit voor onze kinderen, gezinnen, scholen, die ook allemaal (doop)leden van onze kerken zijn?  Welke keuzes maken we en wat betekent dit voor de identiteit en kwaliteit?

Door middel van de pagina KOContact willen we, conform onze kernopdracht dienstbaar zijn aan school en gezin op grond van de Bijbel en onze belijdenisgeschriften, meeleven, meedenken en handreikingen bieden voor school, gezin en kerk. U mag van ons weten: we staan achter u! Daarom willen we D.V. voor u doen wat onze hand vindt om te doen, in afhankelijkheid van Gods zegen.

Vraagbaak voor gezin en school

Voor alle vragen rond opvoeding en onderwijs, kunt u bij ons terecht. Er is een team ingericht met orthopedagogen, ambulant hulpverleners en onderwijskundigen. Zij zullen uw vragen zo snel mogelijk behandelen of u intern doorverwijzen naar de professional die voor u van betekenis kan zijn.

Om alle ruimte te bieden voor vragen en deze goed te stroomlijnen, zijn er twee mailadressen beschikbaar:

Als u al met medewerkers van ons bekend met, kunt u hen ook rechtstreeks benaderen. Uiteraard zijn we ook tijdens werkdagen telefonisch bereikbaar.

We zien uw vragen graag tegemoet. We zitten er klaar voor en we staan achter u.

Voor de KOContacten voor gezin, school en kerk, zie onderaan deze pagina.

Rooster Bijbelvertellingen

Van maandag tot vrijdag zal elke ochtend om 9.00 uur een Bijbelvertelling te beluisteren zijn, die ‘ter plekke’ wordt verteld. De bijdrage is van 9.00–9.30 uur en bestaat uit het lezen van een gedeelte uit de Bijbel, een Bijbelvertelling en het opgeven van een Psalm. Hoewel het gebed niet gemist kan worden, lijkt het ons vanwege eerbied niet gepast om dit ook via de stream te doen. Door te klikken op ‘Samen in gesprek’ kunt u een document met verwerkingsvragen downloaden en openen.

Week 27

Maandag 30 maart – Markus 14:17-25 – Het laatste Pascha – Samen in gesprek – kleurplaat
Dinsdag 31 maart – Johannes 18:1-14 – Gevangen genomen; voor Annas – Samen in gesprek – kleurplaat
Woensdag 1 april – Johannes 18:17-27 – Verloochening – Samen in gesprek – kleurplaat
Donderdag 2 april – Johannes 18:28-40 – Wat is waarheid? – Samen in gesprek – kleurplaat
Vrijdag 3 april – Christenreis – Wat moet ik doen?

Week 28

Maandag 6 april – Johannes 19:1-16 – Zie, de Mens – Samen in gesprek – kleurplaat
Dinsdag 7 april – Johannes 19:17-42 – Het is volbracht – Samen in gesprek – kleurplaat
Woensdag 8 april – Johannes 19 e.a.  – De zeven kruiswoorden – Samen in gesprek – kleurplaat
Donderdag 9 april – Johannes 19:38-42 – Zijn begrafenis – Samen in gesprek – kleurplaat
Vrijdag 10 april – Goede Vrijdag

 Week 29

Maandag 13 april – Tweede Paasdag
Dinsdag 14 april – Matthéüs 28:1-10 – De opstanding – Samen in gesprek – kleurplaat
Woensdag – 15 april – Johannes 20:1-18 – De opstanding – Samen in gesprek – kleurplaat
Donderdag 16 april – Johannes 20:24-31 – Ook Thomas – Samen in gesprek – kleurplaat
Vrijdag – 17 april – Christenreis – Er is een weg

Voor de livestream zie hieronder.

Vertellingen terugluisteren of op een andere moment beluisteren klik hier.

 

Muziek van Elk zing Zijn lof vrij beschikbaar

Mooi om te horen dat leerkrachten de kinderen ook geestelijke liederen uit ‘Elk zing Zijn lof’ opgeven om thuis te zingen. In sommige gezinnen ontbreekt deze bundel nog. Tijdelijk zijn de muziekbestanden nu voor iedereen te beluisteren. De optie om hiervoor een code in te voeren is tijdelijk uitgeschakeld. Via  de website www.elkzingzijnlof.nl kan iedereen thuis bij de tekst ook de muziek beluisteren.