Over KOC Diensten

KOC Diensten is er voor de ondersteuning van iedereen die betrokken is bij het christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. En voor gezinnen en kerken die ondersteuning en hulp wensen op basis van dezelfde grondslag. U kunt daarbij rekenen op een team van betrokken en deskundige medewerkers.

Doelstelling & kernwaarden

KOC Diensten ziet het als opdracht besturen, toezichthouders, directeuren en onderwijsgevenden door middel van scholing en ondersteuning te faciliteren om verantwoord onderwijs te kunnen vormgeven.

Daarnaast wil KOC Diensten ambulante hulpverlening bieden om verantwoorde opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren te bevorderen en te ondersteunen.

Wij werken daarbij vanuit de volgende kernwaarden:

Geloofwaardig | Present | Samenbindend

      

Lees meer in onze statuten.

Wat de lentezon is voor de planten, dat is ouderliefde voor het kinderhart. (Melati van Java)

Doelgroepen & dienstverlening

KOC Diensten biedt haar dienstverlening vanuit twee afdelingen:

Afdeling Scholen levert diensten aan schoolbesturen, directeuren, intern begeleiders, leerkrachten en overig personeel dat op de  scholen werkzaam is.

Afdeling Jeugd en gezin biedt diensten aan ouders, jongvolwassenen en kinderen.

Lees meer over onze thema’s, doelgroepen of bekijk ons aanbod van diensten.

Bestuur & organisatie

KOC Diensten gaat uit van de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum en is nauw verbonden met de besturenorganisatie VBSO.

De bestuurder in de persoon van A.R. (Arno) Bronkhorst MME is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie. De bestuurder legt het strategisch beleid ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht en verantwoordt zich over de resultaten.

De dienstverlening wordt verzorgd door een team van betrokken en deskundige medewerkers onder leiding van de bestuurder.

Bekijk hier ons organogram:

Lees meer in onze statuten.

Staat naast je in opvoeding en onderwijs

Neem contact op