Onze dienstverlening voor scholen

Als KOC bieden we kinderen ondersteuning bij hun ontwikkeling. Met onze kennis dragen we graag bij aan een gezonde ontwikkeling van persoonlijkheid en gedrag, leerprestaties en identiteit.

 

We staan klaar als er uitdagingen op deze punten zijn. Belemmeringen misschien. Onze psychologen, (ortho)pedagogen en hulpverleners gaan daar graag mee aan de slag. We bieden diagnostiek, behandeling en begeleiding bij sociaal-emotionele, gedrags- of ontwikkelingsproblemen.

 

Met onze pedagogische-didactische kennis helpen we bovendien het juiste onderwijs te bieden. En dat vanuit een vertrouwde Bijbelse grondslag.

Leerlingbegeleiding

Heeft een leerling specifieke begeleiding nodig? Onze leerlingbegeleider denkt mee in het tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen. Dit is een breed terrein: denk aan observatie, consultatie, deelname aan het ondersteuningsteam en diagnostiek. En altijd handelingsgericht: als onderwijzer moet u ‘morgen’ verder kunnen. Leerlingbegeleiding vanuit het KOC zorgt ervoor dat passend onderwijs zo optimaal gestalte krijgt binnen de school.

Neem contact op met uw eigen leerlingbegeleider of Anne van Berkum (manager Leerlingbegeleiding & Jeugdhulp) via agjvanberkum@koc.nu.

Onze expertises

Autisme/ASS • ADHD • Hoogbegaafdheid • Ouder-kindrelatie • Zelfbeeld • Gezag • (Faal)angst • Emotieregulatie • Trauma • Echtscheiding • Hechting

Ons team van leerlingbegeleiders, (ortho)pedagogen en pyschologen staat graag voor u klaar!

Jeugdhulp op de basisschool

Worstelt een kind of leerling met bijvoorbeeld zelfbeeld, angst, boosheid, weerbaarheid, concentratie of een lastige thuissituatie zoals ziekte? Schakel dan de jeugdondersteuner school (JOS) in. Dit is een laagdrempelige vraagbaak voor ouders, leerkrachten en IB’ers. Een JOS biedt kortdurende hulp gericht op welbevinden van leerling (op school en thuis).

Lees meer op kocdiensten.nu/jos of neem gerust contact met Anne van Berkum (manager Leerlingbegeleiding & Jeugdhulp) via agjvanberkum@koc.nu.

Onderwijsadvies

Als KOC ondersteunen we onderwijzers, leidinggevenden, bestuurders en toezichthouders om onderwijs op Bijbelse grondslag vorm te geven. Onze dienstverlening richt zich op identiteit en vorming, pedagogisch-didactisch vakmanschap, professionele (team)cultuur, leiderschap en kwaliteitszorg. Met onze kennis en expertises staan we graag voor u klaar. Neem contact op voor advisering, begeleiding, coaching, training op deze terreinen.

Hieronder ziet u enkele uitgelichte thema’s waar wij u mee kunnen ondersteunen.

Bijbels onderwijzen

Welke Bijbelse boodschap geef ik mee aan kinderen? Wat straal ik als onderwijzer uit? Hoe leer ik zelf de tijd te duiden, en hoe leer ik de kinderen dit ook te doen? Hoe blijf ik zelf stevig geworteld in de gereformeerde geloofsleer en telkens gevoed? Ga aan de slag met ons aanbod van Bijbels onderwijzen. Wilt u gewoon een keer sparren over hoe u vorming en toerusting invulling kunt geven? Neem ook dan contact op!

Ontdek het complete aanbod van Bijbels onderwijzen op bijbelsonderwijzen.nu.

Bijbelse vorming over man/vrouw, relaties & seksualiteit

Hoe leer ik mijn leerlingen zich te verhouden tot de Bijbels scheppingsorde en seksuele moraal in onze tijd? Hoe vorm ik mijn leerlingen vanuit een Bijbels-pedagogisch kader? Hoe laat ik mijn leerlingen op dit ingewikkelde thema eerbied en verwondering ervaren bij het goede van Gods schepping? Opvoeden in de wereld van nu. Voor advisering, begeleiding, training kunt u bij ons terecht.

Leesmotivatie & mediaopvoeding

Hoe kan ik mijn leerlingen vormen en weerbaar maken in de digitale wereld van vandaag en de toekomst? Hoe krijg ik mijn leerlingen (weer) gemotiveerd om meer boeken te gaan lezen? Dalen in uw school ook de leesresultaten (één van de belangrijkste basisvaardigheden) en vraagt u zich af hoe het tij is te keren? Vanuit verschillende invalshoeken denken we met u mee.

Burgerschapsonderwijs

Mijn leerlingen zijn burger in deze wereld én als pelgrim op doorreis. Wat draagt nu écht bij aan een Bijbelse persoonsvorming en goed burgerschapsonderwijs? Hoe doe ik dat concreet en eenvoudig binnen de beschikbare onderwijstijd? Hoe krijg ik mijn burgerschapsbeleid op orde? Hoe kan ik rond dit thema samenwerken met kerk en ouders? Neem contact op voor advisering en begeleiding op dit thema.

Pedagogisch-didactisch vakmanschap

Betrokken leerlingen, goede resultaten, een les die soepel verloopt. Dat is wat we willen: goed lesgeven. Wat verstaan we onder een goede les? Hoe kunnen we de betrokkenheid van leerlingen vergroten? Hoe kan het plezier in lesgeven nog meer toenemen? Hoe zorgen we voor stabiele en voldoende leerresultaten? Herkent u één van deze vragen? Wilt u het pedagogisch-didactisch vakmanschap versterken? Neem contact met ons op voor advisering, training en coaching.

Leiderschap

Hoe stuur ik mijn team goed aan zodat we effectiever samenwerken? Hoe krijg ik nu echt gedragen beleid in alle lagen van de school? Of wilt u gewoon een keer sparren over een thema op leidinggevend gebied? Bent u leidinggevende, IB-er, bouwcoördinator/teamleider, een startende of ervaren directeur, bestuurder of toezichthouder? We denken graag met u mee!

Kwaliteitszorg

Onze resultaten blijven instabiel, hoe krijg ik hier goed grip op? Of heeft u behoefte aan een grondige analyse van een bepaald knelpunt in uw school met goed onderbouwde aanbevelingen? Hoe kan ik het kwaliteitszorgsysteem zo inrichten dat het ondersteunend wordt aan ons handelen? In samenspraak met u werken we van overzicht naar inzicht tot uitzicht. Wanneer wij weg gaan, weet u altijd hoe u verder kunt.

Aan de slag met één van deze thema’s?

Onze adviseurs hebben hun eigen specialismes maar werken ook nauw samen. Zo zoeken we de aanpak die het beste past bij uw vraag. Neem gerust contact op!

Heidi den Ouden
hjdenouden@koc.nu

Henk – Jan Dekker
hjdekker@koc.nu

Leon Bolier
lgbolier@koc.nu

Mirjam van Lagen-van der Tang
dmwvanlagen@koc.nu

Dirk van Elzelingen
dvanelzelingen@koc.nu