Disclaimer

Aansprakelijkheid
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt met enige regelmaat intern geëvalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. VBSO en KOC geven geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Zij aanvaarden dan ook geen  enkele aansprakelijkheid voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten of vergissingen in de inhoud van de websites. Dit geldt voor de eigen websites en voor de inhoud van websites van andere partijen waarnaar verwijzingen zijn opgenomen. Bij twijfel verzoeken wij u daarom contact op te nemen met ons via de contactgegevens elders op de website vermeld.

Alle informatie en materialen op de websites van VBSO en KOC zijn bedoeld voor algemene informatie doeleinden. De informatie op deze websites kan niet worden beschouwd als een advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Als afnemer van deze informatie bent u zelf verantwoordelijk voor keuze, gebruik en beslissingen op basis van de verstrekte informatie.

Het bovenstaande geldt ook voor de berichten die worden gepubliceerd in de Nieuwsbrief van de VBSO en KOC.

Wijzigingen
VBSO en KOC behouden zich het recht voor de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen, indien bijvoorbeeld wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Auteursrecht
Op deze website rust een auteursrecht van VBSO en KOC. De informatie die op deze site staat, mag echter vrij worden verspreid, mits voor niet-commerciële doeleinden. Daarbij dient nadrukkelijk te worden aangegeven dat de aangeboden informatie niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Bij gebruik van de informatie van deze website dient altijd bronvermelding plaats te vinden. Andere vormen van gebruik of uitgave zijn alleen toegestaan, indien hiervoor schriftelijke toestemming van VBSO en KOC is verkregen.

Algemene gegevens
Van bezoekers aan de bovengenoemde websites worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten. Het doel is om de inrichting van de sites te optimaliseren. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar bezoekersaantallen, zoekagenten, etc. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.

Cookies
De bovengenoemde website kunnen bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die een browser op de harde schijf plaatst zodat een website aan de hand van dat cookie kan herkennen wanneer een bepaalde bezoeker langskomt. Cookies geven de mogelijkheid om te profiteren van de voordelen van persoonlijke instellingen zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en voorkeursinstellingen.