Onze dienstverlening voor kerkenraden

Het omgaan met kinderen en jongeren is een van de taken van een ambtsdrager. Terwijl de kans groot is dat u daar niet voor geschoold bent. Hierdoor kan er behoefte ontstaan aan toerusting. Van gesprekstechnieken in het omgaan met jongeren tot het geven van catechisatie.

KOC staat voor u klaar met betrouwbare dienstverlening.

Cursus catechiseermeesters

Bij het catechiseren gaat het om het hart van onze jongeren. Hoe kunnen we hun aandacht vangen en betrokkenheid vergroten? Hoe kunnen we bijdragen aan het verstevigen van het fundament dat vanuit de opvoeding en het onderwijs op de scholen meegegeven wordt? Deze cursus is in 2024-2025 vooral bedoeld voor startende catechiseermeesters die hun catechisatielessen zo goed mogelijk inhoud willen geven. En graag goed of beter contact met catechisanten willen krijgen.

Tijdens drie avonden gaan we in op verschillende gebieden van het catechiseren (een goede les, goed contact met mijn catechisanten en verschillende werkvormen). Elke avond heeft een eigen thema. Daarbij is er voldoende ruimte om bestaande kennis en ervaringen uit te wisselen met als doel elkaar te kunnen helpen en versterken.

Wilt u zich aanmelden? Of wilt u nog meer weten over de cursus catechiseermeesters?

Toerusting ‘in gesprek met jongeren’

Stelt u zich ook wel eens de vraag ‘Hoe bereik ik de jongeren met mijn boodschap?’ KOC biedt toerusting rond gesprekstechnieken.

Bij voldoende belangstelling wordt er in de regio een avond belegd waarin we u meenemen in de leefwereld van jongeren en praktische handreikingen meegeven om met hen in gesprek te gaan. Deze toerusting richt zich primair op omgaan met jongeren, maar veel informatie kan ook toegepast worden bij volwassenen (pastorale gesprekken, huisbezoeken enz.).

Meer weten? Of wilt u zich aanmelden voor de toerusting ‘in gesprek met jongeren’?

Vitale woordcultuur

Ontlezing en verslaving ook in uw gemeente?

In 2018 had ruim de helft van onze Voortgezet Onderwijs jongeren een abonnement op de videostreamingsdienst Netflix. Van onze jongens was 65% verslaafd aan porno en deelde ruim 30% van de meisjes naaktfoto’s van zichzelf, al dan niet betaald. Recent ervaringsonderzoek laat zien dat deze percentages niet afgenomen, maar toegenomen zijn.

Vanuit inmiddels jarenlange ervaring ondersteunt KOC kerkelijke gemeentes op dit onderwerp door het geven van bezinnings- en toerustingsavonden aan zowel gemeenteleden, catechisanten en op (de aan de kerk verbonden) basisscholen.

Meer weten over vitale woordcultuur?

Gemeenteavonden

Wilt u een gemeenteavond beleggen voor opvoeders en/of onderwijzers in uw gemeente? Bijvoorbeeld over de waarde van het gezin, gezag en gehoorzaamheid, (game)verslaving of seksuele opvoeding?

Wilt u meer informatie over gemeenteavonden?

Toerusting jeugdvereniging

De leiding van de jeugdvereniging draagt een grote verantwoordelijkheid in het onderwijzen van kinderen en jongeren vanuit Gods Woord. Daarnaast zijn ze ook een identificatiefiguur. Terwijl lang niet iedereen een onderwijskundige achtergrond heeft. Vanuit Bijbels Onderwijzen organiseren we toerusting, afgestemd op de wensen en behoeften van de plaatselijke kerkenraad en jeugdvereniging.

Meer weten over de toerusting jeugdvereniging?

Gesprekskring Schouder aan Schouder

Gesprekskringen over opvoeding ondersteunen ouders in de weerbarstige praktijk van alledag. Een groepje ouders leest en bespreekt samen één of meerdere boek(en) over een opvoedkundig thema. Samen met een begeleider zoeken zij steun en richting in de opvoeding.

Kerkenraden en schoolbesturen dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie van deze gesprekskringen.

Meer weten over de gesprekskring Schouder aan Schouder?