Gesprekskring Schouder aan Schouder

Gesprekskringen over opvoeding ondersteunen ouders in de weerbarstige praktijk van alledag. Met een groepje ouders leest en bespreekt u één of meerdere boek(en) over een opvoedkundig thema. Samen met een begeleider zoekt u steun en richting in de opvoeding.

Kerkenraden en schoolbesturen dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie van deze gesprekskringen. KOC-Diensten leidt begeleiders op en ondersteunt hen. Begeleiding door een medewerker van KOC-Diensten is ook mogelijk.

Werkwijze

 • De kerkenraad of het schoolbestuur gaat op zoek naar één of meer geschikte begeleiders voor een gesprekskring.
 • Deze begeleiders volgen een maatwerk scholingsbijeenkomst.
 • Ouders kunnen zich inschrijven, meestal voor aanvang van het nieuwe schooljaar.
 • Op een zestal ochtenden of avonden komt de groep ouders bijeen. Met elkaar bespreken ze een opvoedkundig onderwerp. Het materiaal van Schouder aan Schouder vormt het uitgangspunt.

Overzicht activiteiten en materialen

 • Scholingsbijeenkomst: Op aanvraag wordt een offerte gemaakt.
 • Materiaal: 2 mappen met leesbrieven.
 • Leesbrieven kunnen worden bijbesteld.
 • Naast/in plaats van leesbrieven kunnen ook themaboekjes worden gebruikt. Er zijn 10 thema’s beschikbaar.
 • De begeleiders kunnen aanvullend jaarlijks een netwerkbijeenkomst bijwonen (€ 100,- p.p. per dag). Op het moment dat datum en agenda bekend zijn, kunt u hier klikken om aan te melden.

Indien u een bestelling wenst door te geven, kan dat via onderstaande links.

Schouder aan schouder (themaboekjes)
Schouder aan schouder (leesbrieven)

Overzicht diensten Vorige pagina
  

Gerelateerd

16 juni 2020

Oudercursus ADHD

Alle dagen heel druk of veel wegdromen? Lukt het uw kind niet om langere tijd met één activiteit bezig te zijn? Heeft uw kind ADHD. Wat betekent het nu precies dat uw kind de diagnose ADHD heeft gekregen? Welke invloed heeft het op het dagelijks leven en hoe gaat u als ouders daar mee om?

Lees verder
16 juni 2020

Oudercursus Autisme

Heeft u het gevoel dat uw kind anders is? Vraagt u zich af waarom uw kind zoveel moeite heeft met veranderingen en niet aanvoelt wat er van hem verwacht wordt. Heeft uw kind (een vorm van) autisme? Wat betekent het nu precies dat uw kind de diagnose autisme spectrumstoornis (ASS) heeft gekregen? Welke invloed heeft het op het dagelijks leven en hoe gaat u als ouders daar mee om?

Lees verder