Gesprekskring Schouder aan Schouder

Opvoeden is nooit makkelijk geweest. Het kan weleens lijken alsof het in andere gezinnen allemaal vanzelf gaat, maar we hebben allemaal met dezelfde (weerbarstige) praktijk te maken. Er hoeft geen sprake te zijn van grote problemen in het gezin, maar juist het samen nadenken over alledaagse vragen zorgt voor herkenning en het ervaren van steun.

Onder de naam Schouder aan Schouder worden gesprekskringen georganiseerd. Aan de hand van een opvoedkundig boek of een thema dat met de opvoeding te maken heeft, denken ouders in een groepje na over het hoe en waarom van de christelijke opvoeding. Vervolgens wordt de vertaalslag gemaakt naar de dagelijkse praktijk in het eigen gezin. Dit alles wordt door ouders als heel waardevol ervaren.

Kerkenraden en schoolbesturen dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie van deze gesprekskringen. KOC leidt begeleiders op en ondersteunt hen. Begeleiding door een medewerker van KOC is ook mogelijk.

Materialen

Er zijn zowel leesbrieven als themaboekjes beschikbaar. Beide geven de gesprekken structuur en houvast. Bestaande literatuur wordt toegankelijk(er) gemaakt en aan de hand van gespreksvragen en praktische casussen ontstaat er een (persoonlijk) gesprek.

Als gebruik wordt gemaakt van de leesbrieven, lezen ouders vooraf (een gedeelte van) een boek, zodat het gesprek tijdens de gesprekskring wat meer de diepte in kan. De themaboekjes zijn wat praktischer opgezet. Ze zijn laagdrempelig, vragen weinig voorbereiding van ouders en zijn praktisch van aard.

Meer informatie en bestellen

Via onderstaande links vindt u meer informatie over de leesbrieven en de themaboekjes. Ook kunt u via deze pagina’s een bestelling doorgeven.

Schouder aan schouder (themaboekjes)
Schouder aan schouder (leesbrieven)

Werkwijze

  • De kerkenraad of het schoolbestuur gaat op zoek naar één of meer geschikte begeleiders voor een gesprekskring.
  • Deze begeleiders volgen een maatwerk scholingsbijeenkomst. Bij deze scholing krijgen ze praktische handvatten aangereikt om een gesprekskring op te zetten en te leiden.
  • In het kerkblad of de nieuwsbrief wordt een oproep geplaatst, waarop ouders zich aan kunnen melden om mee te doen met een gesprekskring. Meestal is dit voor aanvang van het nieuwe schooljaar.
  • Op een aantal ochtenden of avonden komt de groep ouders bijeen (vaak een zestal bijeenkomsten per schooljaar). Met elkaar bespreken ze een opvoedkundig onderwerp. Het materiaal van Schouder aan Schouder vormt het uitgangspunt.
  • Hebt u als ouder interesse om mee te doen met een gesprekskring, maar wordt dit nog niet georganiseerd bij u in de kerk of op school? Laat het weten aan uw kerkenraad of de/het school(bestuur); zij worden door KOC op de hoogte gehouden van de mogelijkheden voor Schouder aan Schouder.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

16 juni 2020

Oudercursus ADHD

Alle dagen heel druk of veel wegdromen? Lukt het uw kind niet om langere tijd met één activiteit bezig te zijn? Heeft uw kind ADHD. Wat betekent het nu precies dat uw kind de diagnose ADHD heeft gekregen? Welke invloed heeft het op het dagelijks leven en hoe gaat u als ouders daar mee om?

Lees verder
16 juni 2020

Oudercursus Autisme

Heeft u het gevoel dat uw kind anders is? Vraagt u zich af waarom uw kind zoveel moeite heeft met veranderingen en niet aanvoelt wat er van hem verwacht wordt. Heeft uw kind (een vorm van) autisme? Wat betekent het nu precies dat uw kind de diagnose autisme spectrumstoornis (ASS) heeft gekregen? Welke invloed heeft het op het dagelijks leven en hoe gaat u als ouders daar mee om?

Lees verder