Algemeen

Ervaart u vragen, zorgen of problemen rond de opvoeding, in uw gezin of in uw leefsituatie, of heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind? De afdeling Jeugd en gezin van KOC Diensten biedt verschillende vormen van jeugd- en opvoedhulp aan. De hulpverlening sluit aan bij de mogelijkheden van uw persoonlijke of gezinssituatie.
De godsdienstig-levensbeschouwelijke grondslag van de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum werkt door en wordt gezien in alle werkzaamheden van de afdeling Jeugd en gezin.

Aandachtsgebieden

Onze hulpverlening richt zich op zeven aandachtsgebieden:

  1. Preventie
  2. Jeugdhulp op de basisschool
  3. Versterken van opvoedvaardigheden (algemeen) in aansluiting op ontwikkelingsfase van kind(eren)
  4. Kinderen/jongeren met sociaal-emotionele problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen (ASS, ADHD, hoogbegaafdheid, emotieregulatie, zelfbeeld, angst, hechting en trauma)
  5. Gezinnen waarbij spanning is op het gebied van gezag en de ouder-kindrelatie
  6. Ouders en gezinnen met een verstoorde dynamiek (echtscheiding, KOPP, kinderen in pleeggezinnen)
  7. Multiprobleemgezinnen (IAG-methodiek)

Zorgaanbod

De afdeling Jeugd en gezin van KOC Diensten heeft een aanbod gericht op preventieve en curatieve zorg. De curatieve zorg richt zich op begeleiding, diagnostiek en behandeling van kinderen en ouders en jongvolwassenen met problematiek op een continuüm van lichte tot psychiatrische problematiek. KOC Diensten heeft ook een aanbod voor diagnostiek en behandeling binnen de generalistische basis-ggz. Binnen begeleiding biedt zij intensieve ambulante gezinsbegeleiding, ambulante specialistische begeleiding en diverse vormen van ambulante individuele begeleiding.
Wanneer u klikt op ‘zorgaanbod’, komt u in het scherm ‘Diensten’. Wanneer u in dat scherm bij ‘toon filters voor’  het filter ‘Voor Jeugd en gezin’ aanvinkt, ziet u het volledige zorgaanbod van de afdeling Jeugd en gezin.

Wachttijden

We baseren de wachttijden in dit overzicht steeds op het gemiddelde van de afgelopen twee maanden. De daadwerkelijke  wachttijd kan voor een individuele cliënt anders uitpakken dan gepubliceerd. Er kunnen gebeurtenissen of omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen. Daarom vragen wij u altijd contact met ons op te nemen voor de meest actuele informatie.

Laatst bijgewerkt: 18-07-2022

Ambulante hulpverlening

Binnen drie werkdagen nemen wij contact met u op voor een aanmeldgesprek waarin wij de hulpvraag met u doornemen.
Hierna gelden de volgende wachttijden:
– Regio Noord-Oost: uitstroom is instroom
– Regio Zuid-West: uitstroom is instroom

Behandeling en diagnostiek ((generalistische) basis-GGZ)

Binnen drie werkdagen nemen wij contact met u op voor een aanmeldgesprek waarin wij de hulpvraag met u doornemen.
Hierna gelden de volgende wachttijden:

Aanmeldwachttijd (tijd tussen aanmeldgesprek en intake):
– Regio Noord-Oost: 5-6 maanden
– Regio Zuid-West: 8-10 maanden

Behandelwachttijd (tijd tussen intakegesprek en start van behandeling/diagnostiek):
– De behandelwachttijd bedraagt altijd 3 à 4 weken.

Bekijk hier de Regio-indeling

Vragen

In het geval u vragen heeft over de wachttijden of wanneer uw gemeente niet bij de regio-indeling vermeld wordt, kunt u contact opnemen met onze afdeling toegang (telefoon 0318-517310; e-mail: toegang@koc.nu).

Aanmelden

Wanneer u zich wilt aanmelden voor ambulante hulpverlening, behandeling of diagnostiek, stuurt u een mail naar toegang@koc.nu met vermelding van uw naam en telefoonnummer. Binnen drie werkdagen krijgt u een uitnodiging voor een belafspraak met een van de medewerkers van de Toegang, mevr. J. (Jannet) Herweijer, mevr. A. (Adrie) van Rijswijk of mevr. M.E. (Mariëlle) Lassche. Ook voor adviesvragen kunt u gebruik maken van dit mailadres.

Verwijsindex

KOC Diensten vindt samenwerking met hulpverleners van andere organisaties tijdens een hulpverleningstraject belangrijk. Daarbij maakt KOC Diensten gebruik van de Verwijsindex. De Verwijsindex is een landelijk informatiesysteem in Nederland dat bedoeld is om hulpverleners binnen verschillende organisaties inzicht te geven in elkaars betrokkenheid bij een individuele jongere en/of bij een gezin.
De Verwijsindex is wettelijk vastgelegd, verankerd in de Jeugdwet en bestaat vanaf 2008.
Wanneer een cliënt zich bij ons aanmeldt, zal in het eerste gesprek tussen de hulpverlener en cliënt uitleg gegeven worden over de Verwijsindex aan de hand van een document dat van te voren is opgestuurd naar de cliënt.