Jeugdhulp op de basisschool (JOS)

Worstelt een kind of leerling met bijvoorbeeld zelfbeeld, angst, boosheid, weerbaarheid, concentratie of een lastige thuissituatie zoals ziekte? Schakel dan de jeugdondersteuner school (JOS) in. Dit is een laagdrempelige vraagbaak voor ouders, leerkrachten en IB’ers.

De voordelen op een rij

  1. Kortdurende hulp gericht op welbevinden van leerling (op school en thuis).
  2. Door deskundige, SKJ-geregistreerde jeugdondersteuner school (JOS) van KOC Diensten.
  3. Begeleiding vanuit een herkenbare en vertrouwde identiteit op uw eigen school.
  4. Dichtbij en samen met ouders, school en indien nodig andere betrokkenen /
    instanties.
  5. Werkt preventief en voorkomt mogelijke zwaardere hulpvragen in de toekomst.
  6. Zowel kind- als oudergesprekken zijn mogelijk.

Voor leerlingen

Iedere leerling heeft andere uitdagingen op school. De ene leerling heeft wat extra aandacht nodig bij rekenen. De andere leerling zou wat extra aandacht kunnen gebruiken bij zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. Maakt een leerkracht of een ouder zich zorgen over een leerling, dan vormt de jeugdondersteuner school (JOS) een verbindende schakel tussen ouders en school (leerkracht/IB’er). De jeugdondersteuner school (JOS) kan een individueel traject starten om middels enkele kindgesprekken te inventariseren waar deze leerling tegenaan loopt en te kijken wat hem kan helpen. Doordat deze gesprekjes zoveel mogelijk op school plaatsvinden, is de drempel voor de leerlingen laag.

Voor ouders

De jeugdondersteuner school (JOS) kan ook gesprekken voeren met ouders. Opvoeden is niet makkelijk en soms is het fijn als iemand die buiten het gezin staat even meedenkt. De ervaring leert dat de meeste ouders na een aantal gesprekken weer voldoende handvatten hebben voor de opvoeding. Tijdens deze gesprekken kan het bijvoorbeeld gaan over de ontwikkeling van uw kind, het omgaan met driftbuien of hoe je de dynamiek in het gezin kunt beïnvloeden.

Wat als er meer nodig is?

In overleg met ouders kan zo nodig  passende vervolghulp worden ingeschakeld. Soms kan worden volstaan met ondersteuning vanuit het informele netwerk van het gezin. In andere gevallen weet de jeugdondersteuner school de weg naar geïndiceerde jeugdzorg, zoals intensievere opvoedondersteuning, onderzoek of GGZ-behandeling.

Meer weten?

Neem contact op met A.G.J. (Anne) van Berkum via agjvanberkum@koc.nu of bel 0318-517310.