Privacy

Bij KOC Diensten staat kwaliteit en professionaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel.
Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt een zorgvuldige verwerking van (persoons)gegevens van (potentiële) opdrachtgevers en deelnemers en een zorgvuldige omgang met hun (persoons)gegevens, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De (persoons)gegevens die u op onze website invult voor één of meerdere van onze diensten worden door KOC Diensten zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Deze gegevens worden opgenomen in ons klanten- en cliëntenbestand.
Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de door u aangevraagde dienst en communicatie daarover met u, ter beantwoording van uw vraag en/of voor het voldoen aan een offerteverzoek en communicatie daarover met u.
Deze gegevens worden nooit aan derden doorgegeven, tenzij dat expliciet is aangegeven.

KOC Diensten houdt zich bij het verwerken van (persoons)gegevens aan de geldende wet- en regelgeving. Hoe wij dat doen kunt u lezen in deze Privacyverklaring.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben omtrent privacy dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, dhr. P. Bults, via het e-mailadres support@fgplein.nl.