Oudercursus Autisme

Heeft u het gevoel dat uw kind anders is? Vraagt u zich af waarom uw kind zoveel moeite heeft met veranderingen en niet aanvoelt wat er van hem verwacht wordt. Heeft uw kind (een vorm van) autisme? Wat betekent het nu precies dat uw kind de diagnose autisme spectrumstoornis (ASS) heeft gekregen? Welke invloed heeft het op het dagelijks leven en hoe gaat u als ouders daar mee om?

Doel

In deze cursus leert u uw kind met ASS beter begrijpen en krijgt u handvatten hoe ermee om te gaan.

Inhoud

Tijdens de cursus worden er diverse aspecten van ASS behandeld. Niet alleen leert u omgaan met kinderen met ASS, maar u leert ook wat ASS precies inhoudt en wat ASS betekent voor het kind zelf. Zo wordt geprobeerd om meer begrip te kweken voor kinderen met ASS. Het begrijpen van een kind met ASS is één van de belangrijkste stappen in het proces van het omgaan met uw kind.

De methodiek Geef me de 5 en het werken met picto’s zullen in deze cursus ook aan de orde komen.

Werkwijze

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur. Tijdens de bijeenkomsten is er een afwisseling van informatieoverdracht en het interactief uitvoeren van opdrachten. Er is ook veel ruimte om in gesprek te gaan met andere ouders.

Bij voldoende deelname zal er in het voorjaar en in het najaar een cursus gegeven worden.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

16 juni 2020

Oudercursus ADHD

Alle dagen heel druk of veel wegdromen? Lukt het uw kind niet om langere tijd met één activiteit bezig te zijn? Heeft uw kind ADHD. Wat betekent het nu precies dat uw kind de diagnose ADHD heeft gekregen? Welke invloed heeft het op het dagelijks leven en hoe gaat u als ouders daar mee om?

Lees verder
16 juni 2020

Seksuele vorming

“Mam, waar was ik voor ik geboren werd?” Wellicht hebt u deze vraag weleens gehad van uw kind. Maar welk antwoord is passend? Hoe praat ik met mijn kind over de seksuele ontwikkeling? Wat vertel ik (al) wel, en wat (nog) niet? KOC biedt graag handvatten in het (leren) praten over seksualiteit in de opvoeding.

Lees verder