Seksuele vorming

“Mam, waar was ik voor ik geboren werd?” Wellicht hebt u deze vraag weleens gehad van uw kind. Maar welk antwoord is passend? Hoe praat ik met mijn kind over de seksuele ontwikkeling? Wat vertel ik (al) wel, en wat (nog) niet? KOC Diensten biedt graag handvatten in het (leren) praten over seksualiteit in de opvoeding.

Inhoud

Worstelt u ook met het thema ‘seksualiteit’ in de opvoeding? Wist u dat uw kinderen hier al jong mee in aanraking komen? Hoe voorkomt u dat uw kinderen het wonder van de menswording van anderen horen? Wellicht bent u zoekende naar een manier om dit tere onderwerp bespreekbaar te maken? U ervaart misschien schroom om hierover te praten. Dat is voor veel ouders herkenbaar. Door te zwijgen over dit thema, neemt het risico op experimenteergedrag en/of grensoverschrijdend gedrag toe. Maar hoe pak je dat aan als ouders? Voor ieder kind is het belangrijk om in de warme, veilige omgeving van thuis, op een respectvolle manier te kunnen praten over seksualiteit. Juist in deze maatschappij heeft uw kind behoefte aan Bijbelse toerusting op dit gebied. KOC Diensten verzorgt toerustingsavonden waarin ouders handreikingen krijgen om met hun kind in gesprek te gaan over de seksuele ontwikkeling. Ook is er ruimte om ervaringen uit te wisselen. De thema’s worden uitgesplitst voor pubers en kinderen in de bassischoolleeftijd. Doel van deze avonden is dat ouders meer toegerust zijn op het gebied van seksuele opvoeding. Er zijn twee toerustingsavonden beschikbaar, één over pubers en één over kinderen in de basisschoolleeftijd.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

16 juni 2020

Oudercursus ADHD

Alle dagen heel druk of veel wegdromen? Lukt het uw kind niet om langere tijd met één activiteit bezig te zijn? Heeft uw kind ADHD. Wat betekent het nu precies dat uw kind de diagnose ADHD heeft gekregen? Welke invloed heeft het op het dagelijks leven en hoe gaat u als ouders daar mee om?

Lees verder
16 juni 2020

Oudercursus Autisme

Heeft u het gevoel dat uw kind anders is? Vraagt u zich af waarom uw kind zoveel moeite heeft met veranderingen en niet aanvoelt wat er van hem verwacht wordt. Heeft uw kind (een vorm van) autisme? Wat betekent het nu precies dat uw kind de diagnose autisme spectrumstoornis (ASS) heeft gekregen? Welke invloed heeft het op het dagelijks leven en hoe gaat u als ouders daar mee om?

Lees verder