Seksuele vorming

“Mam, waar was ik voor ik geboren werd?” Wellicht hebt u deze vraag weleens gehad van uw kind. Maar welk antwoord is passend? Hoe praat ik met mijn kind over de seksuele ontwikkeling? Wat vertel ik (al) wel, en wat (nog) niet? KOC biedt graag handvatten in het (leren) praten over seksualiteit in de opvoeding.

Inhoud

Worstelt u ook met het thema ‘seksualiteit’ in de opvoeding? Wist u dat uw kinderen hier al jong mee in aanraking komen? Hoe voorkomt u dat uw kinderen het wonder van de menswording van anderen horen? Wellicht bent u zoekende naar een manier om dit tere onderwerp bespreekbaar te maken? U ervaart misschien schroom om hierover te praten. Dat is voor veel ouders herkenbaar. Door te zwijgen over dit thema, neemt het risico op experimenteergedrag en/of grensoverschrijdend gedrag toe. Maar hoe pak je dat aan als ouders? Voor ieder kind is het belangrijk om in de warme, veilige omgeving van thuis, op een respectvolle manier te kunnen praten over seksualiteit. Juist in deze maatschappij heeft uw kind behoefte aan Bijbelse toerusting op dit gebied. KOC verzorgt toerustingsavonden waarin ouders handreikingen krijgen om met hun kind in gesprek te gaan over de seksuele ontwikkeling. Ook is er ruimte om ervaringen uit te wisselen. De thema’s worden uitgesplitst voor pubers en kinderen in de bassischoolleeftijd. Doel van deze avonden is dat ouders meer toegerust zijn op het gebied van seksuele opvoeding.

Er zijn twee toerustingsavonden beschikbaar, één over pubers en één over kinderen in de basisschoolleeftijd.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

08 mei 2023

Bijbels onderwijzen integreren in het schoolbeleid

Van visie naar praktijk. Hoe kunt u Bijbels onderwijzen integreren in het schoolbeleid?

Lees verder
08 mei 2023

Begeleiden van studenten en startende onderwijzers in Bijbels onderwijzen

Hoe kan Bijbels onderwijzen ingezet worden in de begeleidingspraktijk? Hoe zou dit voor jou als Pabostudent of startende onderwijzer het beste vorm gegeven kunnen worden?

Lees verder