Cursus catechiseermeesters

 

Bij het catechiseren gaat het om het hart van onze jongeren. Hoe kunnen we hun aandacht vangen en betrokkenheid vergroten? Hoe kunnen we bijdragen aan het verstevigen van het fundament dat vanuit de opvoeding en het onderwijs op de scholen meegegeven wordt? Deze cursus is in 2024-2025 vooral bedoeld voor startende catechiseermeesters die hun catechisatielessen zo goed mogelijk inhoud willen geven. En graag goed of beter contact met catechisanten willen krijgen.
Tijdens drie avonden gaan we in op verschillende gebieden van het catechiseren (een goede les, goed contact met mijn catechisanten en verschillende werkvormen). Elke avond heeft een eigen thema. Daarbij is er voldoende ruimte om bestaande kennis en ervaringen uit te wisselen met als doel elkaar te kunnen helpen en versterken.

Opzet

Catechiseren is een middel om de geloofsleer over te dragen aan onze jongeren. Daarbij is het vaak zoeken naar de juiste toon en naar het stellen van de juiste vragen om hen ‘mee te nemen’ in de lesstof. Deze toerusting voorziet in een aantal handreikingen om zowel de leefwereld als de taal van de catechisanten beter te leren begrijpen. Daarnaast denken we samen na over de vraag hoe een catechisatieles op een goede wijze kan worden vormgegeven. Praktische handreikingen ten aanzien van didactisch en pedagogisch handelen kunnen het verschil maken in de lessen. Verder is er op de avonden ook ruimte voor het uitwisselen van kennis en ervaringen onderling.

Cursusavond 1: Een goede les voor mijn catechisanten (didactisch handelen)
Cursusavond 2: Goed contact met mijn catechisanten (pedagogisch handelen)
Cursusavond 3: Een goede werkwijze voor mijn catechisanten (werkvormen en gesprekstechnieken)

Plaats en data

Ede:

  • D.V. woensdag 11 september 2024
  • D.V. dinsdag 19 november 2024
  • D.V. woensdag 22 januari 2025

Hendrik-Ido-Ambacht:

  • D.V. woensdag 9 september 2024
  • D.V. woensdag 20 november 2024
  • D.V. woensdag 22 januari 2025

Tijden: 19.30-22.00 uur

Investering

€250,- per persoon voor drie avonden. Het bedrag is vrijgesteld van BTW. U ontvangt na afloopt een factuur van DOOC.

Samenwerking

Deze verdiepende cursus wordt aangeboden door het Deputaatschap Opvoeding, Onderwijs en Catechese (DOOC). Hiervoor wordt samengewerkt met KOC die de invulling van de cursusavonden verzorgd. De cursusleiders zijn zelf ook ervaren catechiseermeesters.

 

Meer informatie

Heeft u vragen of denkt u nog over deelname aan deze cursus? Neem dan contact op met dhr. A.G.J. (Anne) van Berkum (agjvanberkum@koc.nu)

Aanmelden | Basiscursus catechiseermeesters

  • We gebruiken uw emailadres om een bevestiging en de benodigde informatie toe te sturen.
  • Indien er meerdere ambtsdragers uit uw kerkenraad deelnemen, vragen wij u vriendelijk om een ieder individueel aan te melden zodat we de benodigde informatie kunnen toezenden.
  • * dit zijn verplichte velden.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.