Basisvaardigheden versus brede vorming: wat is belangrijker?

12 juni 2023
De Staat van het Onderwijs 2023 wees ons vooral op de dalende resultaten van de basisvaardigheden. Dat het in het onderwijs vooral gaat over de brede vorming van een kind, bleef hierin onderbelicht. In de reacties op zo’n rapport zie je dat voor- en tegenstanders vaak de degens kruisen. Wat is belangrijker: basisvaardigheden of de brede vorming?

In mijn optiek hebben beiden gelijk.

Zonder goed reken- en taalonderwijs doe je een kind tekort. Naast vakinhoudelijke kennis is het van belang dat er binnen de school een eenduidig beeld bestaat bij de vraag ‘wat verstaan we onder een goede les?’

Maar zonder aandacht voor de brede vorming doe je een kind ook tekort. Als we in deze tijd kinderen mogen onderwijzen en opvoeden is het belangrijk om zelf ook blijvend gevoed te worden vanuit Gods Woord en de belijdenisgeschriften. En de vraag te stellen: wat vraagt de Heere van ons en hoe geven we daar nu gestalte aan in de klas? Even stilstaan in de drukte van alledag. Hoe waardevol is dat!

Ondersteuning nodig?

KOC ondersteunt u graag met advies of begeleiding. Zowel bij het geven van een goede les (didactisch vakmanschap) als toerusting en vorming (Bijbels onderwijzen)? Neem gerust contact met ons op en ontdek wat we voor uw school kunnen betekenen. Wij staan graag voor u klaar!

Ontdek hier de bouwstenen van Bijbels onderwijzen.

H.J. (Heidi) den Ouden M SEN
Onderwijsadviseur
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

04 juli 2024

Zomergroet

Over een paar dagen, of een enkele week, is het schooljaar 2023 – 2024 afgerond. Veel kinderen hebben onderwijs ontvangen. Onderwijzers, leidinggevenden en anderen hebben zich ingezet om dit onderwijs te geven. Na een intensieve periode, ligt een periode van rust voor. VBSO wenst iedereen van harte een goede zomervakantie toe!

Lees verder
04 juli 2024

Zomergroet

Over een paar dagen of weken is het schooljaar 2023 – 2024 afgerond. Veel kinderen hebben onderwijs ontvangen. Onderwijzers, leidinggevenden en anderen hebben zich ingezet om dit onderwijs te geven. Na een intensieve periode ligt een periode van rust voor ons. KOC wenst iedereen van harte een goede zomervakantie toe!

Lees verder