Dag van de Onderwijzer

3 oktober 2023
5 oktober is het de Dag van de Onderwijzer. Een mooi moment om stil te staan bij jouw waardevolle bijdrage aan het onderwijs van onze kinderen. Jouw inzet verdient onze waardering, met woorden én daden én een advies.

Met woorden

We waarderen het dat jij er iedere schooldag weer bent om jouw kinderen – of jouw taken die ten goede zijn van de kinderen – te onderwijzen. Het is een voorrecht én een verantwoordelijkheid om kinderen te vormen en (mede) op te voeden. Een pedagoog met identiteit. Kinderen kennis bijbrengen en vaardigheden aanleren vraagt de nodige didactische inzet van jou. Dat is intensief en boeiend. En het kan vermoeiend zijn.

Met daden

Onze waardering is niet alleen met woorden, óók met daden. Iedereen die werkt in het onderwijs ontving een uitnodiging voor onze leer- en netwerkavonden met als thema ‘De kracht van het anker’. Om de kracht van het anker te voelen, moet men de storm trotseren, zo luidt een bekend spreekwoord. De huidige tijd is een woelige tijd. Dit geldt zeker ook voor het (reformatorisch) onderwijs. Daarom is de kracht van het anker juist nu zo onmisbaar. Hoe zorg je ervoor dat het anker van de Bijbel en belijdenisgeschriften grond vindt in jouw lessen? Hoe geef je hier constructief, eenvoudig en doorleefd vorm aan? Deze avonden zijn in januari op vijf locaties in ons land. Van harte welkom!

Met advies

De week na de Dag van de Onderwijzer is het de landelijke kinderboekenweek. Wie leest, wordt wijs. Aanbevolen om veel te lezen én als onderwijzer én samen met de kinderen. ‘Wij hebben onderwijzers onder ons die zich ingespannen hebben om kinderlectuur te verschaffen. Een woord van bemoediging is hier op zijn plaats. Laten we elkaar steunen. Laat geen ‘lichte’ lectuur toe (…). Heb ook oog voor het kinderlijke dat in de goede lectuur voorwaarde is. (…) Ik zie in dit moeilijke vraagstuk maar één oplossing, namelijk dat zij aan wie de gave van het schrijven geschonken is, hun krachten inspannen en voor goede kinderlectuur zorgen. (ds. G.H. Kersten, Van jongs af aan geleerd)’

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

04 juli 2024

Zomergroet

Over een paar dagen, of een enkele week, is het schooljaar 2023 – 2024 afgerond. Veel kinderen hebben onderwijs ontvangen. Onderwijzers, leidinggevenden en anderen hebben zich ingezet om dit onderwijs te geven. Na een intensieve periode, ligt een periode van rust voor. VBSO wenst iedereen van harte een goede zomervakantie toe!

Lees verder
04 juli 2024

Zomergroet

Over een paar dagen of weken is het schooljaar 2023 – 2024 afgerond. Veel kinderen hebben onderwijs ontvangen. Onderwijzers, leidinggevenden en anderen hebben zich ingezet om dit onderwijs te geven. Na een intensieve periode ligt een periode van rust voor ons. KOC wenst iedereen van harte een goede zomervakantie toe!

Lees verder