De waarde van de Bijbel

31 oktober 2023
Door Gods goedheid zijn Luther en Calvijn in Zijn hand als reformatoren gegeven. Door Woord en Geest zijn ze van dood levend gemaakt, kennen ze een persoonlijke reformatie. Met geschonken genade en gaven hebben ze de Bijbel in de volkstaal vertaald en de belijdenis verwoord (Institutie). In deze dagen herdenken we de Hervorming, nu meer dan vijf eeuwen geleden. Waarderen we wat God schonk?

Onderwijs uit het Woord

Op de Bijbelvertaling van Luther is – met alle waardering hoe hij dit werk heeft opgepakt – het nodige aan te merken. In de 17e eeuw verscheen, in opdracht van onze Staten-Generaal, de Statenvertaling met kanttekeningen. Een geschenk van Hogerhand, dat vraagt om zorgvuldige bewaring. Het is Gods Woord, voorzien van de enige kerkelijk goedgekeurde verklaring door middel van de kanttekeningen. Hoe gaan we om met de Heilige Schrift, Gods geopenbaarde wil? Hoe is het met ons onderzoek? En op welke wijze hebben we daar samen als leiding- en onderwijsgevenden het gesprek over? Welk onderwijs geeft het ons en hoe vertellen we dit aan de kinderen? Lezen we met hen de Statenvertaling en de kanttekeningen? En ligt daarbij de Bijbel open op de tafels? Recent schreef een hoogleraar kerkgeschiedenis in College Stockholm (zie RD, 28 oktober 2023) dat uit onderzoek blijkt dat het lezen van de Bijbel vanaf papier meer impact heeft. Laten we deze boodschap over de Boodschap ter harte nemen en in praktijk houden.

De waarheid van het Woord

Ook op Dankdag ging Gods Woord weer open in onze kerken. Is de waarde van de Bijbel, Gods eeuwig blijvend getuigenis, ervaren? Hoe waar is Zijn Woord over onze schepping en val en alle gevolgen van dien. Hoe waar is Zijn Woord in de roepstem tot bekering. Hoe waar is Zijn Woord dat naar Gods welbehagen om Christus wil verloren zondaren behouden zullen worden. Hoe waar is Zijn Woord als we de ‘tekenen der tijden’ ervaren. Hoe zal Hij een Waarmaker van Zijn Woord blijven in het uitvoeren van Zijn bedreigingen én de vervulling van Zijn beloften.

Kennen we de waarde van de Bijbel? Neem en lees. Uw Woord is de Waarheid!

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

23 november 2023

Voorstanders onderwijsvrijheid winnen verkiezingen

Met een mildere toon en een constructieve houding heeft PVV-leider Geert Wilders zijn partij de grootste gemaakt in de Tweede Kamer. Het is een enorme politieke aardverschuiving.

Lees verder
16 november 2023

Is de onderwijsvrijheid veilig bij de politieke partijen? [serie] – deel 6

Lees verder