Cursus Leesontwikkeling en Dyslexie

Help! Dyslexie in mijn klas?! In de cursus verdiep je je kennis over het aanvankelijk (technisch) leesproces en de diagnose dyslexie. Ook versterk je het inzicht in de leesvoorwaarden, het eerder en beter signaleren van risicoleerlingen. We denken na over de betekenis van dyslexie, maar nog meer: hoe bied je passend (lees)onderwijs aan juist die leerling met dyslexie.

Inhoud

In deze cursus verdiep je je kennis over het aanvankelijk (technisch) leesproces en dyslexie. Je krijgt beter inzicht in de leesvoorwaarden en kunt risicoleerlingen eerder en beter signaleren. In de cursus bieden we bouwstenen voor een schooleigen dyslexieprotocol. Na de cursus ben je in staat om de leerlingen met leesproblemen en dyslexie tijdig te signaleren. Ook kun je de juiste hulp bieden bij wat zij nodig hebben om tot lezen te komen. We staan daarom stil bij het vroegtijdig signaleren van lees- en spellingproblemen. Wat zijn deze problemen, hoe herken je ze (signalen op verschillende leeftijden)? Betekent het hebben van lees- en spellingproblemen ook direct dat een kind dyslexie heeft? Wat is dyslexie eigenlijk? Wat is het verschil tussen Dyslexie en Ernstige en Enkelvoudige Dyslexie (EED)? Tevens wordt aandacht gegeven aan het proces om te komen tot een diagnose. Denk bijvoorbeeld aan: dossieropbouw, aanvraag van onderzoek, de diagnose, maar ook het geven van hulp op het juiste niveau en het meten van de voortgang. Niet alleen het gegeven ‘dyslexie’ zal aandacht krijgen. De cursus is ook praktisch van aard zodat je aan het eind van de cursus de beschikking hebt over materialen die je kunt gebruiken in het begeleiden van je leerling. Je weet welke taaloefeningen wel of juist niet aansluiten bij leerlingen met dyslexie en welke computerprogramma’s het onderwijs kunnen ondersteunen. Ook zal ingegaan worden op het gebruik van diverse hulpmiddelen. Bovendien beschik je over een protocol dat voor jou en de school up-to-date is. Tijdens deze cursus wordt o.a. ook aandacht besteed aan:
  • wat is goed lees- en spellingonderwijs?
  • het belang van stillezen;
  • regeldenkers versus beelddenkers;
  • het dyslexieprotocol.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor leerkrachten, remedial teachers, onderwijsassistenten en intern begeleiders.

Opzet

We starten met een korte webinar waarin we de wensen en behoeften inventariseren. We horen van elkaar wat de huidige praktijk is en wat de school nodig heeft om een volgende stap te kunnen zetten. Ook spreken we de inhoud van de cursus door en passen het cursusaanbod waar nodig aan aan de wensen van de deelnemers. Deze eerste cursusmiddag geven we aandacht aan de kenmerken van het aanvankelijk leesproces en de leervoorwaarden. We steken vooral in op preventie en vroegsignalering. Wat kun je als school doen?

Nazorg – consult op locatie

We ronden de cursus af met een consult op locatie. De cursusleider of de eigen schoolbegeleider helpt bij de implementatie van het protocol op school. Zo zorgen we samen dat de opgedane kennis wordt geborgd en dat leerlingen daadwerkelijk profiteren van uw nascholing.  
Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

19 juni 2020

Begeleiding bij de invoering van uw nieuwe rekenmethode

In samenwerking met Malmberg wordt door Driestar Educatief en KOC Diensten de methode Wereld in Getallen 5 wellicht aangepast voor reformatorische scholen.  Als zestig scholen belangstelling hebben kan dit project doorgaan. Aan de keuze voor een (reken)methode gaat een zorgvuldig proces vooraf. Het is  van belang om het hele team mee te nemen in de onderliggende argumentatie en de onderwijskundige visie van de methode.

Lees verder
16 juni 2020

Jonge rentmeesters: stimuleren van eigenaarschap

Hoe moet deze leerling straks naar het Voortgezet Onderwijs? Hij is zo makkelijk. Zij denkt dat het allemaal vanzelf gaat. Eigenaarschap ervaren voor het leren is een van de belangrijkste elementen waardoor kinderen écht tot leren komen. Hoe blijf je als leerkracht in je onderwijzende rol en stimuleer je de motivatie om te leren bij kinderen. Hoe vergroot je het verantwoordelijkheidsbesef bij kinderen en hoe versterk je de attitude van de leerkracht? KOC Diensten biedt verschillende mogelijkheden, passend bij de cultuur en visie van de school en plaatst deze in een betrouwbaar kader tegen de achtergrond van actuele onderwijskundige ontwikkelingen.

Lees verder