Het gebed in het onderwijs en de opvoeding

Bidden: een opdracht van de Heere. Hoe doen we dat zelf? En hoe leren we dit onze kinderen?

Bidden: een opdracht van de Heere. Wat behoort tot een goed gebed, in afhankelijkheid van Gods Geest? Hoe spreek je in je gebed? Hoe betrek je de kinderen op een goede manier bij het bidden? Hoe kan je kinderen zelf leren bidden?

Tijdens één of meerdere teambijeenkomsten of tijdens een ouderavond denken we na over deze vragen. Er kan samengewerkt worden met een predikant.

Wat kunt u verwachten?

Dit onderwerp is vorm te geven met verschillende werkvormen waarbij de volgende onderdelen centraal kunnen staan:

• Hoe spreek ik zelf in mijn gebed tot de Heere?
• Hoe betrek ik kinderen op een goede manier bij het bidden?
• Hoe kan ik kinderen zelf leren bidden en wat is passend bij welke leeftijd?

De specifieke invulling wordt afgestemd op uw wensen en behoeften.

Gekoppelde uitgangspunten

• Onderwijzen » Het onderwijzen gebeurt vooral in de persoonlijke interactie tussen onderwijzer en leerling.
• Onderwijzer » De onderwijzer is een Bijbelgetrouw identificatiefiguur.

Doelgroep

• Onderwijzers
• Onderwijsassistenten en AD-PEP
• Directeuren
• Ouders (ouderavond)

Interesse?

Neem gerust contact op! Op basis van maatwerk stellen we een offerte op.

D. Dirk) van Elzelingen
dvanelzelingen@koc.nu

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

08 mei 2023

Bijbels onderwijzen integreren in het schoolbeleid

Van visie naar praktijk. Hoe kunt u Bijbels onderwijzen integreren in het schoolbeleid?

Lees verder
08 mei 2023

Begeleiden van studenten en startende onderwijzers in Bijbels onderwijzen

Hoe kan Bijbels onderwijzen ingezet worden in de begeleidingspraktijk? Hoe zou dit voor jou als Pabostudent of startende onderwijzer het beste vorm gegeven kunnen worden?

Lees verder