Gemeenteavonden

 

Wilt u een gemeenteavond beleggen voor opvoeders en/of onderwijzers in uw gemeente?

KOC kan een (interactieve) lezing verzorgen over de volgende onderwerpen:

 1. Onderwijzen en doen onderwijzen (godsdienstige opvoeding)
 2. De waarde van het gezin
 3. Gezag en gehoorzaamheid
 4. Hechting
 5. Gewetensontwikkeling
 6. Geweldloze communicatie
 7. Stellen van grenzen voor kinderen in de basisschoolleeftijd
 8. Stellen van grenzen bij pubers
 9. Media-opvoeding en het Woord/woord centraal
 10. (Game)verslaving
 11. Scheppingsorde (seksuele diversiteit)
 12. Seksuele opvoeding

Plaats en datum

In overleg vast te stellen.

Investering

€350,- excl. BTW. In dit bedrag is een korting toegepast van €225,-.
Giften voor de VBSO (die deze avonden financieel mogelijk maakt) worden op prijs gesteld.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u een gemeenteavond plannen? Neem dan contact op met mevr. H.J. (Heidi) den Ouden (hjdenouden@koc.nu).

In overleg wordt bepaald wat uw wensen zijn en welke specialist vanuit KOC beschikbaar is.