Vitale woordcultuur

 

Ontlezing en verslaving ook in uw gemeente?

In 2018 had ruim de helft van onze Voortgezet Onderwijs jongeren een abonnement op de videostreamingsdienst Netflix. Van onze jongens was 65% verslaafd aan porno en deelde ruim 30% van de meisjes naaktfoto’s van zichzelf, al dan niet betaald. Recent ervaringsonderzoek laat zien dat deze percentages niet afgenomen, maar toegenomen zijn.

Deze stille revolutie gaat geen gemeente voorbij. Met alle gevolgen van dien voor relatievorming en huwelijk. Daarnaast veroorzaakt de beeldcultuur ontlezing en het verder wegdrijven van Gods Woord. Hoe besteedt u op een effectieve wijze aandacht aan deze zaken? Wat doet u, samen met de gezinnen in uw gemeente, om deze ontluistering en verduistering van de genademiddelen op een middellijke wijze tegen te gaan?

Bezinning én toerusting

Vanuit inmiddels jarenlange ervaring ondersteunt KOC kerkelijke gemeentes op dit onderwerp door het geven van bezinnings- en toerustingsavonden aan zowel gemeenteleden, catechisanten en op (de aan de kerk verbonden) basisscholen.

Opzet

Naast het concreet benoemen van de ernst van de situatie wordt vanuit Gods Woord richting gegeven hoe digitale middelen wel noodzakelijk en nuttig gebruikt kunnen worden. En hoe we tegelijk een vitale woord- en Woordcultuur kunnen bevorderen. Dat vraagt om moedige, principiële keuzes waarover we met elkaar moeten spreken. En moeten zoeken naar de juiste toon en aanpak in de mediaopvoeding. Gezinnen kunnen elkaar hierin tot steun zijn.

Investering

Eerste avond €350,- excl. BTW. In dit bedrag is een korting toegepast van €225,-
Giften voor de VBSO (die deze avond financieel mogelijk maakt) worden op prijs gesteld.

Vanaf twee avonden of meer op basis van offerte en uurtarief KOC.

Meer informatie

Benieuwd naar de mogelijkheden hoe u dit kunt doen binnen uw gemeente?

Neem voor een aanbod op maat contact op met dhr. D. (Dirk) van Elzelingen (dvanelzelingen@koc.nu).