‘Kindermishandeling neemt toe tijdens lockdown’

4 februari 2021
Het aantal slachtoffers van kindermishandeling is tijdens de eerste lockdown hoger geschat ten opzichte van een periode zonder lockdown. Hoe komt dat? En wat kunnen wij eraan doen?

Volgens het onderzoeksrapport ‘Kindermishandeling tijdens de eerste lockdown‘ dat de Universiteit van Leiden onlangs heeft gepubliceerd, blijkt dat er vooral een toename te zien is in de verwaarlozing van het onderwijs en het getuige zijn van huiselijk geweld.

Lockdown heeft zorgen vooral verergerd

De onderzoekers gingen na of er tijdens de eerste lockdown en schoolsluiting een verandering te zien was in de (on)veiligheid van de thuissituatie van kinderen. Het valt op dat het vooral kinderen betreft waarover al zorgen bestonden. In minder dan 10% van de gevallen is het vermoeden van kindermishandeling ontstaan tijdens de lockdown. In de helft van de gevallen bestond het vermoeden al voor de lockdown, maar verergerden de zorgen daarna. Er blijkt ook een flinke groep kinderen te zijn waarover professionals zich al zorgen maakten voor de lockdown en die tijdens de lockdown uit beeld zijn geraakt.

Drie risicofactoren

Uit het onderzoek blijkt dat de volgende drie risicofactoren de kans op kindermishandeling tijdens de lockdown significant hebben vergroot.

  1. Een laag opleidingsniveau betekende een ruim tien keer groter risico op kindermishandeling.
  2. In werkloze gezinnen was het risico ruim drie keer groter ten opzichte van niet-werkloze gezinnen.
  3. In gezinnen met vier of meer kinderen was het risico op mishandeling ruim twee keer groter dan in kleinere gezinnen.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt verder dat de sluiting van kinderopvang en scholen met name voor kwetsbare gezinnen kan hebben geleid tot onveilige thuissituaties en achterstand in het onderwijs.

Wat nu?

Het is nu belangrijk om met elkaar ogen en oren goed open te houden en waar mogelijk juist deze gezinnen te ondersteunen door hen te wijzen op mogelijkheden tot hulp.

KOC Diensten denkt hierin graag met u mee. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op!

A.G.J. (Anne) van Berkum
Manager Jeugd en gezin
Stel een vraag
W.H. (Wim) Heenck
Manager Scholen, Onderwijsadviseur
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

18 juni 2021

Kwaliteitscertificering Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum verlengd

Na onderzoek door certificeringsinstelling CIIO heeft de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum opnieuw verlenging van het ISO 9001-2015 certificaat verkregen voor de periode van drie jaar.

Lees verder
18 juni 2021

Slob: Veiligheid leerling uiteindelijk bepalend

Als de identiteit en voorschriften van de school botsen met de identiteit en de gelijkwaardigheid van leerlingen, ‘dienen we onverkort voor de leerlingen te gaan staan.’ De veiligheid van leerlingen – ook van transgender leerlingen – ‘moet uiteindelijk bepalend zijn.’

Lees verder