Menukaart interventies voor het Schoolprogramma beschikbaar

11 mei 2021
Het ministerie van OCW heeft de aangekondigde menukaart met 'bewezen effectieve of aannemelijke' maatregelen beschikbaar gesteld. Scholen kunnen de maatregelen gebruiken bij het invullen van hun eigen Schoolprogramma in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Menukaart bekend

De schoolteams hebben de afgelopen tijd een scan van hun school gedaan of zijn daar nog mee bezig. Ze brengen daarmee in beeld hoe de leerlingen ervoor staan en van wat nodig is om te werken aan eventuele leer- en ontwikkelvertragingen als gevolg van de schoolsluitingen. De schoolteams kunnen nu doelen formuleren en passende interventies kiezen.

Om scholen te ondersteunen bij de keuze voor de aanpak heeft OCW een breed scala aan interventies verzameld op een zogenaamde menukaart met verwijzingen naar achterliggende (review)studies.

De interventies in de menukaart zijn ingedeeld in 6 doelgebieden:

  • meer onderwijs
  • effectievere inzet van onderwijs
  • sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling
  • executieve functies
  • inzet van personeel
  • faciliteiten/randvoorwaarden

Binnen deze doelgebieden worden verschillende typen interventies aangegeven waaruit gekozen kan worden. Concretiseringen of verbijzonderinging van deze typen staan niet op de menukaart.

De menukaart en meer informatie over het NPO zijn te vinden op een nieuwe website van het ministerie van OCW.  Zie ook onze specifieke pagina over NPO voor een geactualiseerde(!) handreiking en ons ondersteuningsaanbod.

Na de zomer zal het ministerie de menukaart verder uitbreiden en aanvullen. Ook wordt een kenniscommunity ingericht. De interventies van de kaart zijn bedoeld voor alle onderwijssoorten in het funderend onderwijs: (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Meerjarige investeringsagenda nodig

Het Nationaal Programma Onderwijs stelt scholen en schoolbesturen in staat om binnen een meerjarige aanpak de impact van de schoolsluiting op de ontwikkeling van leerlingen aan te pakken.

Denken vanuit twee lijnen

We adviseren om te denken vanuit twee lijnen:

  • Leerling- en groepsgerichte aanpak: maak op leerlingniveau en op groepsniveau ‘corona-gerelateerde’ vertraging (knelpunten, aandachtspunten) zichtbaar en neem daarop gerichte maatregelen.
  • Schoolgerichte aanpak: ga tegelijkertijd tijd na hoe het onderwijsleerproces structureel (duurzaam) verbeterd kan worden en investeer daarin door passende maatregelen. Die maatregelen zullen ook (in)direct  effect hebben op het ‘inlopen’ van geconstateerde achterstanden / vertraging).

Planmatige aanpak is cruciaal

Een gedegen schoolanalyse, gebaseerd op informatie van uit verschillende invalshoeken en in dialoog met de belanghebbenden, is van belang, voordat de keuzes uit de menukaart gemaakt worden. Hiervoor ontwikkelden we vanuit KOC Diensten een handreiking voor de scholen.

Lees meer over onze mogelijkheden tot ondersteuning hierbij op onze speciale pagina over het Nationaal Programma Onderwijs. Hier is ook actuele versie van de handreiking Schoolprogramma te downloaden.

Exacte bedragen nog onbekend

Welk exact bedrag een school via het NPO kan ontvangen en hoe het onderwijs daarover verantwoording aflegt, is nog niet bekend. OCW heeft toegezegd dat daar in juni duidelijkheid over komt. De PO-Raad heeft op een rij gezet wat er al wel bekend is over de financiering en verantwoording van het NPO.

Lees ook: Brief aan Slob: Aandacht voor persoons-, karakter- en gewetensvorming

L.G. (Leon) Bolier MLE
Onderwijsadviseur Coach (ontwikkelingsgericht), Professioneel beoordelaar Schoolleidersregister PO
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

19 september 2023

Reactie uit het veld op Prinsjesdag

Het kabinet presenteerde vandaag, op Prinsjesdag, onder meer de Onderwijsbegroting voor volgend jaar. Vele miljoenen euro’s aan belastinggeld gaan bijvoorbeeld naar buitenschoolse activiteiten en een goede maaltijd op school.

Lees verder
19 september 2023

Beleidsarme begroting, maar boordevolle verkiezingsprogramma’s

Lees verder