Psalmberijming 1773 | Hoe overbruggen we de taalkloof?

10 april 2023
“Een oude jas die velen nog prima past”, kopte het Reformatorisch Dagblad (18 maart) over de psalmberijming van 1773. Vanwege het 250-jarig bestaan deed het RD onderzoek naar de waardering en schreef diverse artikelen over de achtergrond, gebruik en toekomst van ‘1773’. Wat kunnen wij als opvoeders en onderwijzers doen in het overbruggen van de taalkloof en het behoud van deze psalmberijming? Het praktische lesmateriaal van de methode Bijbels woordenschat (ontwikkeld door de GBS i.s.m. KOC) kan hierbij helpen.

Uit het onderzoek van het RD blijkt dat er nog altijd veel waardering is voor de psalmen van 1773. Deze berijming wordt nog altijd door een kleine half miljoen mensen gebruikt.

Verstaanbaarheid

Maar hoe zit het eigenlijk met de verstaanbaarheid van de psalmen? Voor een aanzienlijk deel van de jongeren is dit wel een kwestie. Op de vraag ‘Begrijp je wat je zingt?’ geeft driekwart aan dit (soms) lastig te vinden. Terwijl veel gebruikers van de psalmberijming 1773 toch ook graag zien dat deze bewaard zal blijven voor de volgende generatie. Wat kunnen wij als opvoeders en onderwijzers doen in het overbruggen van de taalkloof en het behoud van ‘1773’?

Praktisch lesmateriaal

Al enige tijd werkt de GBS i.s.m. KOC aan een de methode Bijbelse woordenschat. Het gaat hierbij om verouderde woorden in de Nederlandse taal of moeilijke woorden die kinderen niet meer herkennen in de context van vandaag, en die in de taalmethode niet meer aan bod komen. De methode legt moeilijke woorden uit aan de hand van een voorbeeld uit het dagelijks leven én een Bijbels voorbeeld.

Waar mogelijk maakt de methode verbinding met psalmverzen uit de berijming van 1773 die de kinderen op school leren. De woordenschatlessen zijn ook voor bruikbaar voor scholen die Datheen zingen, omdat veel van de behandelde woorden ook in die berijming staan.

Daarnaast is er bij ieder woord een woordposter die met andere woorden en een afbeelding de betekenis duidelijk maakt. De voorbeeldteksten zijn bedoeld voor de groepen 3 t/m 6, maar kunnen (eventueel met enige aanpassing door de onderwijzer) ook prima in groep 7 en 8 nog gebruikt worden.

Bijbelse woordenschat

Het lesmateriaal is overigens niet in de eerste plaats bedoeld om het psalmversje uit te leggen (hier zijn al veel andere materialen voor), maar is echt gericht op het uitbreiden van Bijbelse woordenschat. Dit kan kinderen ook helpen om zelf de Bijbel en de belijdenisgeschriften te lezen.

Ook interesse?

Voelt u ook de verantwoordelijkheid om kinderen Bijbelse woordenschat aan te leren? En zoekt u hiervoor aantrekkelijk lesmateriaal? Kijk dan eens op www.bijbelsewoordenschat.nl.

Voor slechts 50 euro per jaar (en eenmalig startbedrag van 450 euro) heeft u de methode ter beschikking. Deze licentie geeft alle leerkrachten van uw school toegang tot alle scripts en woordkaarten.

Het lesmateriaal voor de groepen 3 en 4 bestaat uit 80 psalmen en 160 woordkaarten. Deze zijn gereed en in een Digibord Viewer gepubliceerd, zodat scholen die de methode aanschaffen, daar nu of met ingang van D.V. het schooljaar 2023-2024 al mee aan de slag kunnen gaan.

De lessen voor de groepen 5 en 6, die eveneens bestaan uit 80 psalmen en 160 woordkaarten, zijn in voorbereiding en zullen in de loop van D.V. 2023 en 2024 (in delen) aan de Viewer worden toegevoegd.

De woorden zijn gekoppeld aan bepaalde psalmen, maar zijn ook op alfabet te selecteren. Hierdoor zijn de woordenschatlessen te gebruiken bij verschillende psalmenroosters en ook bij de psalmberijming van Datheen.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier op www.bijbelsewoordenschat.nl.

H.J. (Heidi) den Ouden M SEN
Onderwijsadviseur
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 juni 2024

Studiedagen | burgerschap en diversiteit

Komend najaar organiseert VGS in samenwerking met Driestar Educatief en KOC studiedagen burgerschap en diversiteit.

Lees verder
06 juni 2024

Audit Burgerschap

Wel investeren in burgerschapsonderwijs, maar nog steeds niet goed grip krijgen of u echt de goede dingen doet. Dat is de ervaring van menig schoolleider en onderwijzer.

Lees verder